Kurs DYPLOMOWY I rok Behawiorysta Zwierząt

Kurs DYPLOMOWY COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty zwierząt (I rok) - HYBRYDOWY

edycja 2024/2025

"ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING"
- w polskiej wersji językowej, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE).

Od października 2024 roku zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji naszego kursu w Polsce.
Kurs składa się z 9 modułów organizowanych w ciągu roku akademickiego od października 2024 do września 2025.

Zajęcia obejmują przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat zachowania się zwierząt, ćwiczenia w jej zastosowaniu do analizy przyczyn zachowania, kształcenie praktycznych umiejętności analizy zachowania jego zmiany także na drodze uczenia zachowań, a także praktyczne aspekty prowadzenia praktyki behawiorysty zwierząt. Program kursu znajduje się poniżej.
Kurs Dyplomowy COAPE organizujemy w wersji hybrydowej - część zajęć odbywa się na platformie ZOOM, natomiast ostatni moduł organizujemy stacjonarnie z transmisją zajęć dla uczestników, którzy z ważnych względów nie będą mogli przyjechać do Warszawy. Transmisja będzie umożliwiała dwustronną komunikację, w tym udział w ćwiczeniach.
Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia, dyskusje) są nagrywane i udostępniane studentom w Strefie E-learningu witryny coape.pl wraz z innymi treściami i materiałami multimedialnymi kursu. Każdy z uczestników otrzymuje opiekę tutora, z którym może się kontaktować w trakcie kursu.  To rozwiązanie umożliwia indywidualne i dostosowane do własnego tempa nauki, nabywanie wiedzy i umiejętności jakie oferuje kurs.

Terminy zajęć:

 • Część 1 i 2 - zajęcia weekendowe online 5-6 października 2024.
 • Część 3 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 listopada 2024.
 • Część 4 - zajęcia online wtorek i czwartek między 16 a 30 listopada 2024 
 • Część 5 - zajęcia online wtorek i czwartek między 15 stycznia a 4 lutego 2025
 • Część 6 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 marca 2025
 • Część 7 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 kwietnia 2025
 • Część 8 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 maja 2025
 • Część 9 - zajęcia weekendowe stacjonarne z transmisją online 7-8 czerwca 2025

Zajęcia weekendowe odbywają się w godzinach 9.00 do 17.30, zajęcia w ciągu tygodnia zaczynają się o między 18.00 a 19.00 (szczegółowy harmonogram przesyłamy na życzenie)
We wrześniu 2025 studenci zdają egzamin końcowy i przedstawiają do oceny Pracę Dyplomową będącą opracowaniem własnego przypadku terapii zachowania kota lub psa.

Od 1997 roku ponad 2000 osób w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach pomyślnie ukończyło stale ulepszany, oparty na współczesnej wiedzy naukowej Kurs Dyplomowy COAPE. Program kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania i terapii behawioralnej psów i kotów. 

Zobacz na filmach jak pracują behawioryści COAPE.

Autorzy kursu: prof. Peter Neville, lek. wet. Robert Falconer-Taylor, Val Strong, Andrzej Kinteh-Kłosiński
Tłumaczenie i adaptacja polska: Andrzej Kinteh-Kłosiński
Wykładowcy: dr Robert Falconer-Taylor, mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, prof. Maciej Trojan, lek. wet. Agnieszka Żółtowska, lek.wet. Martyna Woszczyło, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, dr Olga Lasek, mgr Magdalena Michałek, mgr Magdalena Jelińska, mgr Ewa Pasikowska, mgr Dorota Stawarska, Barbara Szczygieł
Licencja: Andrzej Kłosiński COAPE Polska
Informacje o autorach i wykładowcach znajdują się na dole strony.

Kurs Dyplomowy COAPE "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training" nadaje kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego, można więc po jego ukończeniu z powodzeniem rozpocząć pracę jako behawiorysta i prowadzić terapię zachowania zwierząt towarzyszących. Jest kursem hybrydowym, odbywającym się w ciągu roku akademickiego od października do czerwca. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych sesjach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów.

Słuchacze kursu korzystają dodatkowo z zabezpieczonej hasłem witryny e-learning, która zawiera szereg, w dużej mierze, multimedialnych treści uzupełniających formalne, drukowane materiały kursowe - nagrania video, wykresy, rysunki i fotografie, artykuły do pobrania w formie plików oraz linki do stron zawierających dodatkowe informacje i treści. Uczestnicy kursu uzyskują także dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej studentów danego roku, w której mogą wymieniać poglądy na temat kursu, kwestii zachowania zwierząt oraz pomagać sobie nawzajem w zdobywaniu wiedzy.

Kurs Dyplomowy COAPE uzyskał 50 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej.

 

Kwalifikacja na Kurs Dyplomowy COAPE:
Podstawą kwalifikacji na Kurs Dyplomowy jest wykazanie się kwalifikacjami w pracy ze zwierzętami np. dyplom lekarza weterynarii, dyplom technika weterynarii, a w przypadku wykształcenia o innym profilu opisanie doświadczenia w pracy ze zwierzętami (praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, hodowlii, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) lub pomyślne ukończenie jednego z korespondencyjnych kursów COAPE - do wyboru kurs: Szkoła dla Psów, Think Dog, Think Cat, Study Dog, Wilk - Zachowanie i Ekologia.
Po przesłaniu formularza zgłoszenia, wszyscy kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie listu motywacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami. Wszyscy kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury kwalifikacji prosimy o kontakt z nami.

Po dyplomie:
Absolwenci kursu dyplomowego otrzymują certyfikat Behawiorysty Zwierząt COAPE oraz list rekomendacyjny skierowany do lekarzy weterynarii. Absolwenci Kursu Dyplomowego nie tracą kontaktu z COAPE po ukończeniu nauki w ramach kursu. COAPE oferuje stałe wsparcie praktyk behawiorystów oraz różne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, kursy uzupełniające. Nasi praktykujący absolwenci mogą zostać członkami dyplomantami Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce – www.behawioryscicoape.pl – umożliwiającego promocję ich praktyk, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej praktykujących behawiorystów umożliwiające wsparcie i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami oraz dostęp chronionej hasłem, stale uaktualnianej części witryny stowarzyszenia zawierającej artykuły, formularze, narzędzia MHERA oraz inne przydatne treści. Członkowie stowarzyszenia otrzymują także bieżące informacje na temat seminariów, wykładów, spotkań i innych wydarzeń mających znaczenie dla ich zawodowego rozwoju.


Dalsza kariera zawodowa:
Praktyka w zakresie terapii i modyfikacji zachowania zwierząt towarzyszących obejmuje kilka specjalizacji w zależności od kompetencji, wiedzy i doświadczenia trenera lub behawiorysty. Ważne jest także oczywiście by właściciel zwierzęcia mógł trafić do specjalisty, który potrafi spełnić jego oczekiwania w odniesieniu do specyficznego problemu z zachowaniem. Dlatego istnieje możliwość rozwoju kariery zawodowej i uzyskać Status Behawiorysty Praktykującego Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT). By uzyskać status Behawiorysty Praktykującego dyplomant musi pomyślnie ukończyć pierwszy podstawowy poziom Kursu Dyplomowego COAPE i przejść procedurę kwalifikacji stowarzyszenia.

Dla osób zainteresowanych dalszą ścieżką rozwoju kariery oferujemy:

Program Kursu Dyplomowego COAPE

MODUŁ 1 ETOLOGIA PSA

 • Udomowienie psów - Wstęp do typologii behawioralnej psa domowego
 • Ewolucja zachowania psów - Ewolucja różnych typów psów
 • Zachowania i potrzeby psów różnych ras, etogram psa, komunikacja między psami i komunikacja z ludźmi
 • Rozwój zachowania psów oraz strategie przetrwania 5F
 • Teoria dominacji w świetle współczesnej wiedzy na temat zachowania się psów
 • Cele i praktyczna organizacja psich przedszkoli

MODUŁ 2 ETOLOGIA KOTA / ZAGADNIENIA PRAWNE W PRACY BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT

 • Udomowienie kotów - praktyczne znaczenie dla zachowania kotów i pracy behawiorysty zwierząt
 • Biologia rozwojowa kotów - etogram, etapy rozwoju osobniczego. Zapobieganie problemom behawioralnym kotów
 • Prawo o ochronie zwierząt w pracy behawiorysty zwierząt

MODUŁ 3 PROCESY UCZENIA SIĘ ZWIERZĄT

 • Wiedza o procesach uczenia się - Biologiczne i psychologiczne podłoże uczenia się, formy, procesy oraz prawa uczenia się 
 • Sygnały nagrody i braku nagrody w modyfikacji zachowania psa
 • Sygnały nagrody i braku nagrody w modyfikacji zachowania kota i innych zwierząt 
 • Stosowanie kar a etyka postępowania ze zwierzętami
 • Techniki modyfikacji zachowania stosowane w terapii zachowania

MODUŁ 4 PRAKTYCZNE STOSOWANIE PROCESÓW UCZENIA SIĘ W PRACY BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT

 • Szkolenie i ocena zachowania psów dorosłych
 • Praktyczne aspekty pracy z psem i kotem - uczenie zachowań - ćwiczenia i zadania praktyczne
 • Trening rehabilitacji behawioralnej dla psów

MODUŁ 5 EMOCJE I EMOCJONALNOŚĆ ZWIERZĄT. ZACHOWANIA SEKSUALNE, HORMONY PŁCIOWE, AGRESJA

 • Wprowadzenie do wiedzy o emocjach i emocjonalności - Behawioralny Układ Hamowania,  temperament i osobowość zwierząt
 • Wprowadzenie do wiedzy o emocjach i emocjonalności - Podstawowe systemy emocjonalne ssaków
 • Psychologia i neurofizjologia emocji. Dopamina i biologia nagrody. Uczenie się przez unikanie, zachowania powtarzające się i uzależnienie od nagrody
 • Organizacja zachowania - zachowania odruchowe, instynktowne, procesy poznawcze, intencjonalność i kwestia świadomości zwierząt
 • Zachowania seksualne i problemy związane z płcią u zwierząt towarzyszących. Płeć i hormony. Agresja 

MODUŁ 6 PODSTAWY NEUROFIZJOLOGII I NEUROPSYCHOLOGII. WPŁYW DIETY NA EMOCJE I ZACHOWANIE

 • Podstawy neurofizjologii i neuropsychologii - generowanie i regulowanie emocji przez układ nerwowy, reakcja stresowa, hormony stresu.
 • Wpływ diety i nawyków dietetycznych na emocje i zachowanie.
 • Manipulacje dietą w terapii zachowania zwierząt.

MODUŁ 7 MHERA - MODEL OCENY PRZYCZYN ZACHOWANIA I MONITOROWANIA PROCESU TERAPII ZACHOWANIA. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA KONSULTACJI BEHAWIORALNYCH I PRACY ZE ZWIERZĘTAMI W TERAPII ZACHOWANIA

 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - ćwiczenia - analiza przypadków
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - praca behawiorysty w schronisku dla zwierząt - analiza przypadków
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - ocena i terapia zaburzeń zachowania związanych z separacją u psów i kotów
 • Prowadzenie konsultacji behawioralnej - Sporządzanie raportu po konsultacji, współpraca z lekarzem weterynarii, kwestie bezpieczeństwa w pracy behawiorysty zwierząt. Podstawowe techniki doradztwa w terapii zachowania zwierząt towarzyszących.

MODUŁ 8 DEPRESJA, ZABURZENIA LĘKOWE ZWIERZĄT, LEKI I SUPLEMENTY FIETY W TERAPII ZACHOWANIA ZWIERZĄT. PROBLEMY MEDYCZNE A ZACHOWANIE

 • Depresja i zaburzenia lękowe u zwierząt towarzyszących 
 • Farmakologia w terapii zachowania zwierząt towarzyszących
 • Problemy medyczne a zachowanie. Rozumienie podstawowych parametrów fizjologicznych i biochemicznych organizmu zwierząt i ich wpływu na zachowanie. Współpraca behawiorysty i lekarza weterynarii w terapii zachowania zwierząt.

MODUŁ 9 ANALIZA PRZYCZYN ZACHOWANIA. PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE PROCESU TERAPII ZACHOWANIA ZWIERZĄT - ANALIZY PRZYPADKÓW - ĆWICZENIA. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRAKTYKI BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT, WSPARCIE COAPE DLA BEHAWIORYSTÓW PO DYPLOMIE

 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - Frustracja wywołana terapią / ocena i terapia problemowych zachowań psów m.in. agresywność, lękliwość / ocena i terapia zaburzeń zachowania kotów - m.in. znakowanie vs. oddawanie moczu poza kuwetą, znakowanie kałem, agresja względem ludzi i innych kotów / inne zaburzenia zachowania psów i kotów (mi.in. zachowania kompulsywne, PICA, CDS, problemy behawioralne starzejących się psów i kotów)
 • Prowadzenie własnej praktyki behawiorysty zwierząt. Wsparcie COAPE dla behawiorystów, 2 rok Kursu Dyplomowego COAPE, Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE.

Czas trwania kursu: październik 2024 - wrzesień 2025 (sesje październik - czerwiec, do końca września egzamin i przesłanie pracy dyplomowej)

Miejsce zajęć:
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty w Warszawie, natomiast zajęcia online na platformie ZOOM.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Falenty, al. Hrabska 4b , 05-090 Warszawa. Dane kontaktowe i wskazówki dojazdu - www.falenty.com.pl
Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. (Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca prowadzenia kursu.)
 

Koszt uczestnictwa: 
11979 zł (9739 zł + 23% VAT), w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 900 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty ustalane indywidualnie z każdym z uczestników.
(Informacje w sprawie rat - Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882)

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania na nasz kurs z programu PARP (z wyłączeniem województwa mazowieckiego oraz pomorskiego). Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwoju itp.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA KURS DYPLOMOWY - kliknij - TUTAJ
 

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

 • Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:
Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności).

Formularz zgłoszenia na Kurs DYPLOMOWY I rok Behawiorysta Zwierząt

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

profesor Peter Neville

profesor Peter Neville

Jeden z najbardziej znanych behawiorystow zwierzęcych na wyspach brytyjskich. Bliski współpracownik niezyjącego już Johna Fishera. Terapią zachowania zwierząt zajmuje sie ponad 20 lat. Jest twórcą kliniki zaburzeń zachowania zwierząt w Bristol University, profesorem Wydziału Nauk o Zwierzętach Ohio State University (USA), profesorem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Myazaki University (Japonia) oraz konsultantem behawioralnym Nestlé Purina PetCare. Autor wielu znanych publikacji poświęconych kotom i psom (m.in. Do cats need shrinks? i Do dogs need shrinks?) niestety nie przetłumaczonych do tej pory na język polski. Jest założycielem i dyrektorem Centre of Applied Pet Ethology. Dr Neville jest także badaczem zachowania i ekologii dzikich psów afrykańskich, wilków i słoni.

Val Strong

Val Strong

Val Strong jest członkiem i wykładowcą COAPE od roku 1997, a obecnie kieruje też grupą behawiorystów na północy Anglii. Przez większość zawodowego życia pracowała z psami i końmi organizując pierwsze przedszkola dla szczeniąt w hrabstwie South Yorkshire.
Jest międzynarodowym wykładowcą znanym z pracy z psami asystującymi osobom niepełnosprawnym oraz światowym liderem szkolenia psów alarmowych dla ludzi cierpiących na epilepsję i inne złożone dolegliwości medyczne. Val posiada także wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i rehabilitacji psów i koni z problemami behawioralnymi. Jest też ekspertem w dziedzinie wpływu diety na zachowanie psów, autorką książki "Dogs Dinner", publikacji na temat behawioru i szkolenia psów oraz współautorką kilku publikacji naukowych w tej dziedzinie.

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska, behawiorystka praktykująca COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii zachowania psów i kotów. Od 2011 r. wykładowca i tutor na Kursie Dyplomowym COAPE Polska. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących zachowań zwierząt towarzyszących. Biegła sądowa w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Współzałożycielka i od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. 

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński, behawiorysta praktykujący COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Wykładowca i tutor Kursu Dyplomowego COAPE. Autor i tłumacz z języka angielskiego wielu książek i specjalistycznych artykułów z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

Agnieszka ukończyła studia na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku i zdała egzamin członkowski z medycyny kotów w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia COAPE Higher Diploma in Animal Behaviour and Training. Od ukończenia studiów zaangażowana w szereg projektów charytatywnych za granicą (m.in. na Cyprze i w Portugalii). W Wielkiej Brytanii pracowała w przychodniach weterynaryjnych jako lekarz pierwszego kontaktu oraz specjalista, w specjalistycznej klinice w Bristolu, a także w przychodniach pomocy doraźnej.
W 2018 roku uzyskała Certyfikat ISFM Advanced w zakresie zachowań kotów. W styczniu 2019 roku dołączyła do Zespołu Nauczania Klinicznego Małych Zwierząt Szkoły Medycyny i Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Nottingham. W 2023 roku została profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie edukacji weterynaryjnej. Pracuje ze studentami weterynarii na różnych etapach ich kariery, w ostatnim czasie koncentrując się na nauczaniu praktyki klinicznej.

dr inż. Olga Lasek

dr inż. Olga Lasek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Rolniczym prowadzi od 2006 roku, najpierw jako praktykę doktorancką oraz nieprzerwalnie od 2011 roku jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Żywienia Dietetyki Zwierząt. Jest koordynatorem przedmiotów na kierunku Zootechnika, Biologia stosowana, Bioinżynieria zwierząt, Biotechnologia stosowana, Weterynaria. Koordynowane przedmioty: Żywienia psów i kotów, Felinologia, Żywienie zwierząt egzotycznych, Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, Żywienie zwierząt laboratoryjnych, Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych, Zwierzęta egzotyczna, Chów i hodowla ssaków egzotycznych. Prowadzi również ćwiczenia z Żywienia zwierząt oraz Dietetyki. Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych, szczególnie mikroflory przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływu żywienia psów różnymi sposobami na kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych, oraz organizacji bazy paszowej w ZOO. W badaniach naukowych wykorzystuję techniki in vivo (badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test) do oceny poprawności żywienia. Jest współautorką licznych prac oryginalnych, monografii i rozdziału w podręczniku akademickim oraz doniesień na konferencje. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach i seminariach oraz organizowała wiele konferencji naukowych oraz z cyklu nauka- praktyce z zakresu żywienie zwierząt.

Magdalena Michałek

Magdalena Michałek

dyplomowany behawiorysta zwierzęcy COAPE i magister psychologii

Kurs dyplomowy "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training" w Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) ukończyłam w 2018 roku uzyskując najwyższą ocenę A+. Po uzyskaniu dyplomu wstąpiłam do Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. 1 lipca 2010 roku uzyskałam tytuł magistra broniąc pracy pt.„Czynniki różnicujące sytuacyjną ocenę stresu na przykładzie właścicieli psów”. Od 2010 roku pracuję zawodowo jako psycholog dziecięcy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2007 roku jestem wolontariuszem w Schronisku dla Zwierząt TOZ „FAUNA” w Rudzie Śląskiej. W maju 2016 roku właśnie w tym schronisku odnalazłam moją psią miłość - Manu, z którym trenujemy sztuczki. W czerwcu 2019 roku dołączył do nas BB - piesek rasy kooikerhondje. Pasjonuję się psią fotografią i pracą z psem podczas sesji zdjęciowych. Swoją działalność prowadzę pod szyldem Piesek Manu.

dr Martyna Woszczyło

dr Martyna Woszczyło

Behawiorysta COAPE, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). W czasie studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadzi badania naukowe dotyczące komunikacji semiochemicznej, stresu i instynktu u psów. Pracę praktykującego behawiorysty łączy z działalnością dydaktyczną, jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt, oraz prelegentką na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

prof. Maciej Trojan

prof. Maciej Trojan

dr hab. Maciej Trojan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii UMK i Wicedyrektor Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych i jakości kształcenia.
Zaintersowania naukowe i badawcze prof. Trojana  to obszar psychologii porównawczej, etologii poznawczej i psychologii ewolucyjnej. Zagadnienia związane z procesami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorią umysłu, mentalnymi podróżami w czasie, kompetencjami numerycznymi u zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych.

Barbara Szczygieł

Barbara Szczygieł

Behawiorysta COAPE drugiego stopnia AAB (Advanced Animal Behaviourist), członek Stowarzyszenia Behawiorystów COAPE Polska. Tutor kursu " Szkoła dla Psów" organizowanego przez COAPE Polska, instruktor profilaktyki pogryzień, instruktor podstawowego szkolenia psów, członek TOZ oddział w Chorzowie  .Pomysłodawczyni i założycielka  “Edu – Canis Behawioryści Barbara Szczygieł, Jarosław Stańczyk”- gdzie zajmuje się przede wszystkim pracą z psami, ale także współpracuje z firmami i instytucjami prowadząc szkolenia i wykłady głównie dotyczące bezpieczeństwa pracy z psami schroniskowym i komunikacji zewnątrz i wewnątrzgatunkowej. W swojej szkole w Katowicach prowadzi zajęcia dla psów po przejściach, które zupełnie utraciły zaufanie do człowieka, a także treningi rehabilitacyjne dla psów agresywnych i lękliwych o niskich kompetencjach społecznych – uczy je korzystania z komunikacji i nabywania prawidłowych strategii. W pracy z psami kieruje się przede wszystkim zasadą dobrowolności – pies jest decyzyjny jako odrębna żywa istota  i ma prawo do własnej komunikacji.   Behawiorysta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, współpracuje  również ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, gdzie wcześniej była wolontariuszem.

Ewa Pasikowska

Ewa Pasikowska

Behawiorystka zwierząt towarzyszących COAPE (Centre of Applied Pet Ethology), członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT Polska), CAPBT UK oraz ICAN (International Companion Animal Network). Pochodzi z Wrocławia. W latach 2004-2008 studiowała filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktorka i muzyk w Teatrze Zar przy Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w latach 2002-2012. W 2019 ukończyła Kurs Dyplomowy COAPE pierwszego stopnia, a w 2021 Kurs Dyplomowy COAPE drugiego stopnia uzyskując kwalifikacje COAPE Advanced Animal Behaviourist.
Ewa jest też instruktorką noseworku (Nosework Polska). Od dziewięciu lat mieszka w Londynie, gdzie uczestniczyła w aktywnościach kilku placówek szkoleniowych dla psów i gdzie obecnie prowadzi własną praktykę.

Dorota Stawarska

Dorota Stawarska

Dorota jest dyplomowanym behawiorystą zwierząt COAPE, członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów CAPBT. Ukończyła także kurs trenerski pod opieką behawiorysty COAPE Piotra Wojtkowa. Od 2004 roku prowadzi własną hodowlę psów rasy cavalier king charles spaniel, a także od 2006 roku uprawia psi sport - agility. Razem ze swoją suczką Gretą osiągnęła najwyższy poziom umiejętności w tej dyscyplinie, w tym tytuł Championa Polski Agility (jako czwarty pies w Polse i pierwszy rasy cavalier). Jest też wielokrotnym Mistrzem Polski Agility i dwukrotnym zwycięzcą Top Agility Dog. 
Prowadzi podwarszawską szkołę dla psów Akademia Pana Reksa, gdzie prowadzi kursy podstawowego posłuszeństwa, psiego przedszkola, a także szkolenia z zakresu przygotowania psów do wystaw. Jest także “psią animatorką” w ramach Dog Week i Dog Weekend w resorcie Pod Cyprysami i Ruciane Park.
Jest też koncertującym muzykiem klasycznym o specjalności fortepian i klawesyn.
Nieustannie rozwija swoją wiedzę w dziedzinie kynologii i felinologii aktywnie uczestnicząc w kursach i webinarach prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

lek.wet. Beata Furtak

lek.wet. Beata Furtak

Lekarz Weterynarii po Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Behawiorystka COAPE od 2017 roku. Członkini Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Instruktor Szkolenia Psów Związku Kynologicznego. Główne zainteresowania to terapia indywidualna psów i psychofarmakoterapia. Prywatnie opiekunka dwóch kundelków, oraz wolontariuszka w schronisku dla psów. W zawodzie behawiorysty przeprowadziła 1,5 tysiąca konsultacji od 2016 roku.

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Falenty

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Falenty

Centrum Falenty jest zlokalizowane przy wjeździe ro Warszawy od strony Krakowa i Katowic w spokojnej, obfitującej w zieleń okolicy umożliwiającej spacer z psami. 

al. Hrabska 4b
05-090 Warszawa

+48 22 314 52 00, +48 506 167 711

https://falenty.com.pl

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ COAPE Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaświadcza, że dnia 20 lipca 2016 roku, instytucja szkoleniowa o nazwie COAPE Polska mająca siedzibę w Krakowie przy ulicy Królewskiej 65a/1 została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00200/2016.

Zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska. Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania szkoleń dostępne są w każdym Urzędzie Pracy. Osoby chcące uzyskać dofinansowanie kursów organizowanych przez COAPE Polska prosimy o kontakt z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania Urzędami Pracy.