Kurs DYPLOMOWY COAPE Behawiorysta Kotów

Kurs DYPLOMOWY COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty kotów - HYBRYDOWY

edycja 2024/2025

"ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF CAT BEHAVIOUR & BEHAVIOURAL THERAPY"
- w polskiej wersji językowej, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty kotów na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE).

Od października 2024 roku zapraszamy do udziału w pierwszej edycji specjalistycznego Kursu Dyplomowego COAPE, którego ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji w dziedzinie terapii zachowania kotów.

Kurs organizujemy w wersji hybrydowej – w formie zajęć online i zajęć stacjonarnych. 

Od 1997 roku ponad 2000 osób w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach pomyślnie ukończyło stale ulepszany, oparty na współczesnej wiedzy naukowej Kurs Dyplomowy COAPE obejmujący szeroki zakres wiedzy na temat zachowania i terapii behawioralnej psów i kotów. 
Obecnie proponujemy wersję kuru obejmującą terapię zachowania kotów.

Zobacz na filmach jak pracują behawioryści COAPE.


Autorzy kursu: mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, prof. Peter Neville, mgr Dorota Szadurska
Wykładowcy: mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, mgr Dorota Szadurska, lek. wet. Agnieszka Żółtowska
Informacje o autorach i wykładowcach znajdują się na dole strony.

Kurs Dyplomowy COAPE "ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF CAT BEHAVIOUR & BEHAVIOURAL THERAPY" nadaje kwalifikacje behawiorysty kotów, można więc po jego ukończeniu z powodzeniem rozpocząć pracę jako behawiorysta i prowadzić terapię zachowania tych zwierząt. Jest kursem hybrydowym, odbywającym się w ciągu roku akademickiego od października do czerwca. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych sesjach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów.

Słuchacze kursu korzystają dodatkowo z zabezpieczonej hasłem witryny E-Learning, która zawiera szereg, w dużej mierze, multimedialnych treści uzupełniających pisane materiały kursowe - nagrania video, wykresy, rysunki i fotografie, artykuły do pobrania w formie plików oraz linki do stron zawierających dodatkowe informacje i treści. Uczestnicy kursu uzyskują także dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej studentów danego roku, w której mogą wymieniać poglądy na temat kursu, kwestii zachowania kotów oraz pomagać sobie nawzajem w zdobywaniu wiedzy.

Kurs Dyplomowy COAPE uzyskał 50 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej.

Kwalifikacja na Kurs Dyplomowy COAPE BEHAWIORYSTA KOTÓW:

Proces rekrutacji kandydatów na Kurs Dyplomowy COAPE Behawiorysta Kotów wygląda następująco: na Kurs Dyplomowy kwalifikowane są osoby posiadające minimum średnie wykształcenie. Należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie. Po przesłaniu formularza, każdy kandydat zostanie poproszony o napisanie listu motywacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami. Osoby posiadające takie kwalifikacje jak, dyplom lekarza weterynarii, technika weterynarii, zootechnika, pracownicy lub wolontariusze schronisk dla zwierząt lub fundacji czy stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt powinny to zaznaczyć w liście motywacyjnym. Osoby, które nie posiadają kierunkowego wykształcenia lub doświadczenia zostaną poproszone na rozmowę kwalifikacyjną, najczęściej w formie telefonicznej lub online. Dodatkowym atutem w procesie kwalifikacji będzie prowadzenie domu tymczasowego, hodowli lub pomyślne ukończenie kursu COAPE -Think Cat. W przypadku pytań lub wątpliwości co do kwalifikacji prosimy o kontakt z nami.

Po dyplomie:

Absolwenci Kursu Dyplomowego COAPE BEHAWIORYSTA KOTÓW nie tracą kontaktu z COAPE po ukończeniu nauki w ramach kursu. COAPE oferuje stałe wsparcie praktyk behawiorystów oraz różne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, kursy uzupełniające. Nasi praktykujący absolwenci mogą zostać członkami dyplomantami Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce – www.behawioryscicoape.pl – umożliwiającego promocję ich praktyk, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej praktykujących behawiorystów umożliwiające wsparcie i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami oraz dostęp chronionej hasłem, stale uaktualnianej części witryny stowarzyszenia zawierającej artykuły, formularze, narzędzia MHERA oraz inne przydatne treści. Członkowie stowarzyszenia otrzymują także bieżące informacje na temat seminariów, wykładów, spotkań i innych wydarzeń mających znaczenie dla ich zawodowego rozwoju.


Dalsza kariera zawodowa:

Praktyka w zakresie terapii i modyfikacji zachowania zwierząt towarzyszących obejmuje kilka specjalizacji w zależności od kompetencji, wiedzy i doświadczenia trenera lub behawiorysty. Ważne jest także oczywiście by właściciel zwierzęcia mógł trafić do specjalisty, który potrafi spełnić jego oczekiwania w odniesieniu do specyficznego problemu z zachowaniem. Dlatego istnieje możliwość rozwoju kariery zawodowej i uzyskać Status Behawiorysty Praktykującego. By uzyskać status Behawiorysty Praktykującego dyplomant musi pomyślnie ukończyć pierwszy podstawowy poziom Kursu Dyplomowego COAPE i pomyślnie ukończyć drugi rok KURSU DYPLOMOWEGO COAPE.

Program Kursu Dyplomowego COAPE BEHAWIORYSTA KOTÓW

Moduł 1: 26-27 października 2024, moduł weekendowy, online

 • Kot domowy na tle innych kotowatych (pochodzenie, miejsce w systematyce) Udomowienie i historia kota domowego, rasy
 • Anatomia i budowa zmysłów kota domowego w kontekście przystosowania ewolucyjnego i zachowania 
 • Etogram i potrzeby kota w kontekście przodka kota domowego   
 • Komunikacja u kotów
 • Biologia rozwojowa kota domowego - rozwój osobniczy i rozwój zachowania (ciąża, rozwój i socjalizacja kociąt, okresy krytyczne)
 • Rasy kotów a wymagania dotyczące środowiska i utrzymania      
 • Organizacja i wyzwania dla domów z wieloma kotami     

Moduł 2: 1-15 grudnia 2024, zajęcia online we wtorki, czwartki.

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego kota; rola neuroprzekaźników i hormonów w regulacji emocji i zachowania    
 • Wstęp do wiedzy o emocjach zwierząt
 • Strategie przetrwania i systemy emocjonalne        
 • Procesy uczenia się - rodzaje uczenia się, wzmocnienia, uczenie się a przystosowanie ewolucyjne i emocje.
 • Procesy i mechanizmy uczenia się̨ w kontekście emocjonalności i wzorców zachowania kota domowego 
 • Procesy poznawcze i teoria umysłu u zwierząt. Kwestia inteligencji zwierząt.

Moduł 3: 18-19 stycznia 2025, moduł weekendowy, online

Model MHERA (udoskonalony model EMRA) jako narzędzie oceny zachowania i terapii problemów behawioralnych

Analiza przypadków: zastosowanie MHERA na wybranych kocich przypadkach

Moduł 4: 15-31 marca 2025, zajęcia online rozłożone z poszczególnymi wykładowcami we wtorki, czwartki i soboty.

 • Stres u kotów (fizjologia, mechanizmy radzenia sobie ze stresem, przyczyny, skutki i zapobieganie
 • Wpływ diety na zachowanie kotów, koty jako obligatoryjni mięsożercy, trujące rosliny      
 • Starzenie się i związane z nim zaburzenia behawioralne         
 • Problemy behawioralne kotów z podziałem na typy zaburzeń, z odniesieniem do czynników wewnętrznych i zewnętrznych:
  • załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetą (w tym znaczenie moczem i kałem)  
  • agresywność                                                                                                                  
  • lękliwość                                                                                                       
  • konflikty w kociej grupie                                                                                              
  • zachowania kompulsywne                                                                                     
  • problemy separacyjne                                                                                                       
 • Psychopatologia emocji: depresja, strach, niepokój, fobie

Moduł 5: 6-31 maja 2025, zajęcia online we wtorki, czwartki i soboty.

 • Zastosowanie modelu MHERA w terapii zachowania kotów, warsztat           
 • Wprowadzanie nowego kota: techniki, przyczyny trudności i niepowodzeń́      
 • Zabawa a inne aktywności kotów; zabawa a problemy behawioralne kotów  
 • Kot niepełnosprawny - kot niesłyszący, niewidomy, z zaburzeniami neurologicznymi, z niepełnosprawnością ruchową 
 • Felinoterapia a dobrostan kota domowego

Moduł 6: 24 czerwca - 30 czerwca 2025, zajęcia online we wtorki, czwartki i soboty.

 • Choroby i towarzyszące im problemy behawioralne, wpływ bólu na emocje i zachowanie 
 • Różnicowanie emocjonalnych i medycznych przyczyn zachowania przez behawiorystę zwierząt
 • Farmakologia i jej praktyczne stosowanie w terapii zachowania kotów
 • Prowadzenie konsultacji behawioralnej kota - wywiad, kwestionariusz behawioralny, obserwacja, różnicowanie przyczyn problemów behawioralnych
 • Konsultacja w domu kota / konsultacja online    
 • Współpraca z lekarzem weterynarii
 • Umiejętności interpersonalne w prowadzeniu konsultacji        
 • Zastosowanie modelu MHERA w terapii zachowania kotów, warsztat  

Moduł 7: 13 i 14 września 2025, moduł weekendowy stacjonarny.

 • Specyfika pracy z kotami hodowlanymi lub pohodowlanymi    
 • Specyfika pracy z kotami bez poprawnej socjalizacji, długo bezdomnymi      
 • Współpraca z fundacjami i schroniskami         
 • Zastosowanie modelu MHERA w terapii zachowania kotów, warsztat - analizy przypadków
 • Kwestie etyczne w pracy behawiorysty    
 • Stowarzyszenie behawiorystów COAPE (CAPBT - COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), organizacja stowarzyszenia behawiorystów w Polsce
 • Wsparcie dla praktyki behawioralnej absolwentów kursu ze strony COAPE Polska i Stowarzyszenia COAPE. Witryny www.coape.pl i www.behawioryscicoape.pl, lista dyskusyjna, kontynuacja kształcenia - kursy doskonalące, konferencje, spotkania      

Czas trwania kursu: 

październik 2024 - wrzesień 2025

Miejsce:

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Szkoleniowo-Treningowym COAPE w Katowicach przy ulicy Kozielskiej 6, natomiast zajęcia online na platformie ZOOM.

Koszt uczestnictwa: 

10885 zł (8850 zł + 23% VAT), w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 900 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty ustalane indywidualnie z każdym z uczestników.
(Informacje w sprawie rat - Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882)

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania na nasz kurs z programu PARP (z wyłączeniem województwa mazowieckiego oraz pomorskiego). Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwoju itp.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA KURS DYPLOMOWY COAPE - kliknij - TUTAJ
 

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

 • Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:

Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności).

Formularz zgłoszenia na Kurs DYPLOMOWY COAPE Behawiorysta Kotów

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

 

Tutorzy kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

Agnieszka ukończyła studia na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku i zdała egzamin członkowski z medycyny kotów w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia COAPE Higher Diploma in Animal Behaviour and Training. Od ukończenia studiów zaangażowana w szereg projektów charytatywnych za granicą (m.in. na Cyprze i w Portugalii). W Wielkiej Brytanii pracowała w przychodniach weterynaryjnych jako lekarz pierwszego kontaktu oraz specjalista, w specjalistycznej klinice w Bristolu, a także w przychodniach pomocy doraźnej.
W 2018 roku uzyskała Certyfikat ISFM Advanced w zakresie zachowań kotów. W styczniu 2019 roku dołączyła do Zespołu Nauczania Klinicznego Małych Zwierząt Szkoły Medycyny i Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Nottingham. W 2023 roku została profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie edukacji weterynaryjnej. Pracuje ze studentami weterynarii na różnych etapach ich kariery, w ostatnim czasie koncentrując się na nauczaniu praktyki klinicznej.

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska, behawiorystka praktykująca COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii zachowania psów i kotów. Od 2011 r. wykładowca i tutor na Kursie Dyplomowym COAPE Polska. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących zachowań zwierząt towarzyszących. Biegła sądowa w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Współzałożycielka i od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. 

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński, behawiorysta praktykujący COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Wykładowca i tutor Kursu Dyplomowego COAPE. Autor i tłumacz z języka angielskiego wielu książek i specjalistycznych artykułów z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

Dorota Szadurska

Dorota Szadurska

Behawiorystka COAPE specjalizująca się w problematyce kociej, z tytułem Behawiorysty Superwizora COAPE. Mgr filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu zarówno dzieci jak i dorosłych oraz z doświadczeniem w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych. W przeszłości hodowca kotów z 17 stażem hodowlanym (2004-2021). W latach 2010-2011 Studia Podyplomowe „Pielęgniarstwo i Chów Zwierząt Towarzyszących” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, oraz Studia Podyplomowe „Psychologia Zwierząt” na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów, między innymi: Podstawy Felinoterapii (2011), Vicky Halls: Zaburzenia behawioralne u kotów, zapobieganie i terapia (2012), Mechanizmy zachowania zwierząt i sposoby ich modelowania (2013, 2017), Dr Sabine Schroll: Medycyna behawioralna kotów dla praktyków (2017), Studium Kot (2018). W latach 2022-2024 kurs Advanced Diploma in Applied Animal Behaviour (Feline) Level 5 (UK, Compass Education). Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Członek The International Association of Animal Professionals.