Kurs DYPLOMOWY II rok Behawiorysta Zwierząt

Kurs DYPLOMOWY COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty zwierząt (II rok)

KURS DYPLOMOWY COAPE - ROK 2 będący kontynuacją pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE obejmuje praktyczne zasady i zastosowania terapii zachowania psów i kotów takie jak ESTA (Emotional Systems Therapy Application), farmakologię zachowania, rozumienie nowoczesnych technik treningowych w kontekście emocji, dobrostanu zwierząt oraz metodologii prowadzenia konsultacji z uwzględnieniem psychologii człowieka. Kurs realizowany jest we współpracy z Wydziałem Nauk Weterynaryjnych Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kurs jest adresowany do absolwentów pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE, którzy:

 • prowadzą praktykę w dziedzinie terapii zachowania zwierząt towarzyszących lub rozważają karierę w tej dziedzinie
 • pragną pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i rozwijać zdolności i możliwości pracy ze zwierzętami
 • poszukują możliwości zbudowania dobrej praktyki terapii zachowania zwierząt towarzyszących
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności spełniające najwyższe kryteria kompetencji uznane przez międzynarodową organizację
 • chcą pracować w różnych organizacjach związanych ze zwierzętami

Wymagania kwalifikacyjne
Kurs, który w Wielkiej Brytanii jest odpowiednikiem poziomu drugiego roku studiów uniwersyteckich, jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły pierwszy roku Kursu Dyplomowego COAPE.

Kandydaci powinni posiadać:

 • Umiejętność formułowania myśli w formie pisemnej
 • Zdolności komunikacyjne
 • Chęć i umiejętność studiowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Co daje ukończenie drugiego roku Kursu Dyplomowego COAPE?
Kurs pozwala na uczenie się praktycznych zasad terapii zachowania psów i kotów obejmujący nowoczesne techniki praktycznej pracy z psami i kotami stosowane w połączeniu z zasadami praktyki behawioralnej, które były prezentowane w programie pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE. Pozwala to na osiągnięcie pierwszorzędnego rozumienia i stosowania terapii zachowania w praktyce.

1. Na kursie nauczysz się jak rozwijać twoje praktyczne umiejętności terapii zachowania zwierząt towarzyszących przez (a) analizę ustrukturyzowanych, złożonych przypadków (b) zebranie i opracowanie własnych przypadków, a następnie (c) ich ocenę, opracowanie i wprowadzenie w życie odpowiedniego dla każdego przypadku planu terapii zachowania.

2. Nauczysz się stosowania technik modyfikacji zachowania opartych na prawach uczenia się z uwzględnieniem emocjonalności zwierząt towarzyszących w kontekście całościowego programu modyfikacji zachowania, który opracujesz.

3. Nauczysz się efektywnego prowadzenia konsultacji w oparciu o wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzi, rozumienia ich zachowania, stylów uczenia się, zjawisk i procesów zachodzących w ludzkiej rodzinie, które mają znaczenie dla powodzenia terapii zachowania zwierząt. Nauczysz się skutecznej komunikacji z opiekunami zwierząt i radzenia sobie z problemami i oporem jakie czasami stwarzają podczas pracy z ich zwierzętami.

4. Przeprowadzisz także indywidualny projekt badawczy w dziedzinie zachowania zwierząt z wykorzystaniem opracowanych przez naszych naukowców narzędzi badawczych. Twoje badania zaprezentujesz w formie dysertacji będącej częścią oceny twoich osiągnięć podczas kursu.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie opracowania przypadków on-line, prezentacji własnego przypadku, zaliczenia zajęć praktycznych z psami i oceny projektu badawczego.

Osoby, które pomyślnie ukończą drugi rok Kursu Dyplomowego COAPE otrzymują tytuł Behawiorysty Praktykującego COAPE.

Strefa E-learning 
Nowa Strefa E-learning zawiera narzędzia i materiały związane z projektem badawczym oraz modułami opracowania przypadków.

Czas trwania kursu: listopad 2019 - wrzesień 2020
Kurs składa się z 5 modułów zjazdowych (2 moduły wykładowo-warsztatowe i 3 moduły treningowe) oraz 3 modułów e-learningowych (opracowanie projektu badawczego, analizy zadanych przypadków i analizy własnego przypadku we współpracy z tutorem)

Terminy i miejsca zjazdów:
Moduł 1 9-10 listopada 2019 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Moduł 2 - 15-15 lutego 2020 (Ośrodek Szkoleń Behawioralnych Hissteria w Katowicach), Moduł 3 - 1-12 kwietnia 2020 (Schronisko Dla Zwierząt w Korabiewicach), Moduł 4 - 16-17 maja 2020 (Schronisko Dla Zwierząt w Korabiewicach), Moduł 8 -13-14 czerwca 2020 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Koszt uczestnictwa: 

7980 zł, w tym zaliczka w wysokości 800 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

 • Andrzej Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Olimpia Kłosińska, e-mail: olimpia@coape.pl, tel. kom. 781 570 030 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Ewelina Gwiżdż, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:
Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności).

Formularz zgłoszenia na Kurs DYPLOMOWY II rok Behawiorysta Zwierząt

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Autor kursu

Andrzej Kłosiński

Andrzej Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, ekspert serwisu PIES.ONET.PL, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

dr Julia Miller

dr Julia Miller

Doktor nauk weterynaryjnych, adiunkt na Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych "Psychologia zwierząt, zagadnienia podstawowe i aplikacyjne" w Instytucie psychologii PAN w Warszawie (2011), Kursu Dyplomowego Center of Applied Pet Ethology Polska (2012) oraz kursu "Studium kot - zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne" (2013). Prowadzi zajęcia m.in. z etologii i dobrostanu zwierząt oraz z psychofarmakologii dla studentów weterynarii we Wrocławiu. W pracy naukowej skupia się na fizjologicznych parametrach oceny stresu u psów. Prywatnie była opiekunka kilkudziesięciu psów i kotów w charakterze domu tymczasowego, oraz opiekunka na stałe dwóch takich, których nikt nie zechciał adoptować :). Wolny czas najchętniej poświęca na podróże starym kamperem, którym psy można zabrać zawsze i wszędzie.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

BVSc MANZCVS (Medicine of Cats) DipCABT (QCF Level 4) MRCVS, RCVS Recognised Advanced Practitioner in Small Animal Medicine (Feline).    
Ukończyła kierunek Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku. Od czasu ukończenia studiów pracowała jako lekarz pierwszego kontaktu w ogolnych lecznicach weterynaryjnych, calodobowym pogotowiu ratunkowym, a także w wielodyscyplinarnym centrum specjalistycznym w Bristolu. W 2012 roku zdała egzamin z Medycyny Kotów i została nagrodzona członkostwem Stowarzyszenia Naukowców Weterynaryjnych Australii i Nowej Zelandii (Membership of Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (Medicine of Cats)). Także w 2014, dołączyła do Akademii Weterynarzy specjalizujących się w Medycynie Kotów  Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine Academy of Feline Practitioners).
W 2014 roku ukończyła poziom 4 kursu dyplomowego prowadzonego przez Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) w Wielkiej Brytanii, a w 2016 roku rozpoczęła naukę na kursie Medycyny Behawioralnej Kotów prowadzonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine), pracując nad osiągnięciem zaawansowanego certyfikatu z behawioru kotów.
Jej pasja jest szeroko pojętą edukacja, zarówno właścicieli, studentów jak i lekarzy weterynarii. Partycypuje jako wolontariusz w programach szkoleniowych i edukacyjnych organizowanych przez International Society of Feline Medicine. Aktywnie współpracuje z instytucjami charytatywnymi w Portugalii i Afryce Południowej.

dr Michał Pręgowski

dr Michał Pręgowski

Socjolog i medioznawca, pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. W latach 2014-2015 był stypendystą Fulbrighta i wykładowcą kierunku Animal Studies na Eastern Kentucky University w Stanach Zjednoczonych. Wykładał gościnnie w Messerli Research Institute przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, na Montana State University, Madonna University, Carroll College, University of Louisville. Swoje badania prezentował także dla San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SF SPCA). Jest członkiem Animals & Society Institute, International Society for Anthrozoology (ISAZ) oraz Sekretarzem Zarządu International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).
Od 2012 roku zajmuje się badaniem socjologicznych aspektów relacji ludzi i zwierząt towarzyszących. Autor licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Inicjator i redaktor naukowy książek "Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce” (WN Katedra, 2014); “Free Market Dogs: Human-Canine Bond in the Post-Communist Poland” (Purdue University Press, 2016) oraz „Companion Animals in Everyday Life” (Palgrave Macmillan, 2016). Mieszka wraz z rodziną przy Kampinoskim Parku Narodowym, do którego z lubością zabiera swojego psa (zawsze na długiej lince, zawsze w dozwolone miejsca).

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Absolwentka filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i nauczaniu dorosłych. Behawiorysta praktykujący COAPE, uczestniczka wielu szkoleń i seminariów w Polsce i za granicą z zakresu zachowania psów i kotów. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE. Jako jedna z pierwszych organizowała i prowadziła kocie przedszkola w Polsce. Współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt i fundacjami działającymi na rzecz dobrostanu zwierząt towarzyszących. Od 2009 roku prowadzi wraz z mężem prywatną praktykę w Katowicach. Autorka i współautorka wielu tłumaczeń o tematyce zwierzęcej. Część z nich jest dostępna na stronie www.hissteria.pl

Piotr Wojtków

Piotr Wojtków

Od kiedy COAPE „zawitało” w Polsce, związany z tą organizacją. W 2009 roku uzyskał dyplom COAPE, rok później został Behawiorystą Praktykującym. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE i od samego początku jego istnienia - członkiem zarządu. Początek zawodowej kariery związanej z psami rozpoczął w 2007 roku jako trener psów asystujących. Współzałożyciel, trener i behawiorysta w szkole DOGadajcie się. Ze swoimi psami startował w wielu zawodach i sprawdzianach m.in. obedience, rally obedience, working tests czy sprawdziany psów tropiących. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się adopcjami psów, autor programu pomocy psom w schronisku w Korabiewicach „DOGadajcie się z Korabkami”. Prowadzący zajęcia praktyczne i teoretyczne na wyższej uczelni na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt. Behawiorysta, trener i konsultant merytoryczny w projekcie JOHN DOG. Trener psów filmowych. Od 2014 roku przygotowuje innych trenerów do zawodowej pracy, od 2017 roku w ramach działań szkoły trenerskiej PIOTR WOJTKÓW szkolenia.

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Mgr filologii angielskiej, behawiorysta COAPE, absolwent kursu trenerskiego COAPE dla behawiorystów. Od wielu lat prowadzi wraz z żoną prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii niepożądanych zachowań psów i kotów. Przedmiotem jego zainteresowań są zachowania lękowe i stres separacyjny zwierząt towarzyszących. W 2009 r. ukończył kurs I i II stopnia terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (BIEP). Jest autorem licznych tłumaczeń specjalistycznych tekstów z języka angielskiego z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Nieustannie kształci się biorąc udział w licznych seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE.

Zofia Zaniewska

Zofia Zaniewska

Ukończyła studia na kierunkach: stosowana psychologia zwierząt, (mgr) bioetyka, socjologia. Dyplomowana behawiorystka COAPE, dyplomowana trenerka DOGadajcie się. Prowadzi własną praktykę w Warszawie pod szyldem PSIEDSZKOLE, gdzie pracuje z psami problemowymi oraz pomaga opiekunom szkolić i wychowywać psy. Prowadzi treningi i wykłady w ramach działania szkoły trenerskiej PIOTR WOJTKÓW szkolenia. Uczestniczka wielu seminariów i szkoleń z zakresu zachowania psów. Z własnym białym owczarkiem szwajcarskim trenuje obedience i rally-obedience przygotowując siebie i psa do kolejnych zawodów.