Kurs DYPLOMOWY II rok Behawiorysta Zwierząt

Kurs DYPLOMOWY COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty zwierząt (II rok) - 2025/2026

KURS DYPLOMOWY COAPE - ROK 2 będący kontynuacją pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE obejmuje praktyczne zasady i zastosowania terapii zachowania psów i kotów takie jak ESTA (Emotional Systems Therapy Application), farmakologię zachowania, rozumienie nowoczesnych technik treningowych w kontekście emocji, dobrostanu zwierząt oraz metodologii prowadzenia konsultacji z uwzględnieniem psychologii człowieka. Kurs realizowany jest we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kurs jest adresowany do absolwentów pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE, którzy:

 • prowadzą praktykę w dziedzinie terapii zachowania zwierząt towarzyszących lub rozważają karierę w tej dziedzinie
 • pragną pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i rozwijać zdolności i możliwości pracy ze zwierzętami
 • poszukują możliwości zbudowania dobrej praktyki terapii zachowania zwierząt towarzyszących
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności spełniające najwyższe kryteria kompetencji uznane przez międzynarodową organizację
 • chcą pracować w różnych organizacjach związanych ze zwierzętami

Wymagania kwalifikacyjne
Kurs, który w Wielkiej Brytanii jest odpowiednikiem poziomu drugiego roku studiów uniwersyteckich, jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły pierwszy roku Kursu Dyplomowego COAPE.

Kandydaci powinni posiadać:

 • Umiejętność formułowania myśli w formie pisemnej
 • Zdolności komunikacyjne
 • Chęć i umiejętność studiowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Co daje ukończenie drugiego roku Kursu Dyplomowego COAPE?
Kurs pozwala na uczenie się praktycznych zasad terapii zachowania psów i kotów obejmujący nowoczesne techniki praktycznej pracy z psami i kotami stosowane w połączeniu z zasadami praktyki behawioralnej, które były prezentowane w programie pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE. Pozwala to na osiągnięcie pierwszorzędnego rozumienia i stosowania terapii zachowania w praktyce.

1. Na kursie nauczysz się jak rozwijać twoje praktyczne umiejętności terapii zachowania zwierząt towarzyszących przez (a) analizę ustrukturyzowanych, złożonych przypadków (b) zebranie i opracowanie własnych przypadków, a następnie (c) ich ocenę, opracowanie i wprowadzenie w życie odpowiedniego dla każdego przypadku planu terapii zachowania.

2. Nauczysz się stosowania technik modyfikacji zachowania opartych na prawach uczenia się z uwzględnieniem emocjonalności zwierząt towarzyszących w kontekście całościowego programu modyfikacji zachowania, który opracujesz.

3. Nauczysz się efektywnego prowadzenia konsultacji w oparciu o wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzi, rozumienia ich zachowania, stylów uczenia się, zjawisk i procesów zachodzących w ludzkiej rodzinie, które mają znaczenie dla powodzenia terapii zachowania zwierząt. Nauczysz się skutecznej komunikacji z opiekunami zwierząt i radzenia sobie z problemami i oporem jakie czasami stwarzają podczas pracy z ich zwierzętami.

Ramowy program kursu: 

Kurs składa się z 7 modułów.

Moduł 1 - Interaktywny
Wprowadzenie do kursu. Praktyczne stosowanie terapii zachowania - strategia, narzędzia i taktyka, model ESTA, planowanie ustrukturyzowanego planu terapii. Opracowanie zadanych przypadków w grupie - stosowana analiza zachowania w modelu MHERA oraz wypracowanie strategii, metod i działań praktycznych w oparciu o model ESTA. Praca z klientem - etyka w pracy behawiorysty zwierząt. Ludzka rodzina w terapii zachowania i szkoleniu zwierząt towarzyszących. Style uczenia się, a praktyczne umiejętności pracy z klientem - zajęcia warsztatowe. Zasady efektywnej komunikacji w pracy behawiorysty i trenera zwierząt - umiejętność prowadzenia wywiadu podczas konsultacji behawioralnej. W jaki sposób pracować z ludźmi mającymi szczególne potrzeby np. osobami niepełnosprawnymi, zasady uczenia się w odniesieniu do ludzi (jak uczą się ludzie), ocena możliwości i umiejętności właścicieli zwierząt. Jak radzić sobie z ludźmi stwarzającymi problemy, jak ułatwić komunikację między właścicielami i ich zwierzętami. Obciążenia w pracy behawiorysty zwierząt. Długotrwały stres i wypalenie zawodowe. Zajęcia warsztatowe.

Moduł 2 - Interaktywny
KOTY. Zaawansowana terapia zachowania kotów - Konsultacje kocie w domu klienta (przygotowania, przebieg, postępowanie, zalecenia, praca z klientem). Normalne, lecz niechciane i uciążliwe zachowania (aktywność nocna, samo pielęgnacja, znakowanie, agresja miedzy kotami, zachowania reprodukcyjne, zabawa). Inne zachowania niepożądane – zaburzenie zachowania (brudzenie w domu, zachowania agresywne w stosunku do ludzi, w stosunku do innych zwierząt, stereotypie i zachowania kompulsywne, FHS). Zależność między chorobą a zachowaniem - wpływ stanu zdrowia na zachowanie. Przewlekły stres a zdrowie i zachowanie kota - ocena i postępowanie. Otyłość a zachowanie. Problemy kotów geriatrycznych. Wpływ ostrego i przewlekłego bólu na zachowanie - ocena i postępowanie. FOPS i inne rzadziej występujące choroby i ich wpływ na zachowanie. Wprowadzenie do feromonoterapii i terapii komplementarnych. Zaawansowana farmakoterapia i odżywianie. Kot u weterynarza - klinika przyjazna kotom. Koty wolno żyjące, schroniskowe – przygotowanie do adopcji. Analiza prezentowanych przypadków oraz opracowanie zadanych przypadków.

Moduł 3 - Interaktywny - webinarium plus videowykłady
PSY I KOTY. Zaawansowana terapia zachowania - m.in. problemy geriatryczne, ból a problemy behawioralne, praca z chorym zwierzęciem, stosowanie farmakoterapii zachowania we współpracy z lekarzem weterynarii. Analiza przypadków oraz opracowanie zadanych przypadków.

Moduł 4 - Stacjonarny
Zasady szkolenia psów - praktyczne umiejętności. Ocena mowy ciała psów, omówienie systemów komunikacji psów, wykorzystanie technik warunkowania instrumentalnego, sygnałów nagrody i braku nagrody, omówienie i wykorzystanie różnego rodzaju akcesoriów treningowych. Ocena typowych problemów behawioralnych, zapobieganie im i terapia. - Praca szkoleniowa  z psami agresywnymi i lękliwymi. Jak zaplanować i przeprowadzić szkolenia psów  oraz programy modyfikacji zachowania psów metodami szkoleniowymi.

Moduł 5 - Stacjonarny - Praktyka pracy behawiorysty zwierząt.
Udział w konsultacjach behawioralnych prowadzonych przez superwizorów - behawiorystów COAPE. Superwizje konsulacji własnych studenta - prowadzenie konsultacji pod okiem superwizora.

Moduł 6 - Interaktywny - webinarium plus videowykłady
Zaawansowana farmakoterapia
1. Zasady farmakokinetyki leków stosowanych w terapii zachowania zwierząt towarzyszących - absorpcja i dystrybucja leków w organizmie, metabolizm i wydalanie.
2. Farmakodynamika leków stosowanych w terapii zachowania zwierząt towarzyszących - wiązanie leku w komórkach i do różnych typów receptorów, selektywność i specyficzność (swoistość), działania agonistów, częściowych agonistów i antagonistów, specyficzność gatunkowa i zmienność wewnątrzgatunkowa we wrażliwości na leki.
3. Zasady farmakoterapii zachowania - a. wpływ dawkowania najczęściej stosowanych leków na zachowanie; b. efekty tolerancji i uwrażliwienia leków najczęściej stosowanych w terapii zachowania; c. Mechanizm niepożądanych reakcji
Zaawansowana terapia zachowania
4. Epidemiologia, patofizjologia i manifestacje behawioralne rzadkich problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących - a. zaburzenia neurologiczne, napadowe, zaburzenia snu u zwierząt towarzyszących b. zaburzenia endokrynologiczne zwierząt towarzyszących c. Zaburzenia kompulsywne u zwierząt towarzyszących d. inne nietypowe manifestacje problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących.
Zaliczenie - egzamin testowy.

Moduł 7 - Interaktywny - Webinarium plus nagrane videoprezentacje
Marketing i organizacja praktyki behawiorysty zwierząt. Rozwój i marketing własnej praktyki behawioralnej i szkoleniowej. Narzędzia, produkty i akcesoria wspierające pracę behawiorysty. Ubezpieczenia i odpowiedzialność prawna w pracy behawiorysty zwierząt.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie opracowania przypadków i zaliczenia zadań on-line, prezentacji własnego przypadku, zaliczenia superwizji konsultacji behawioralnych oraz zaliczenia zajęć praktycznych z psami.

Osoby, które pomyślnie ukończą drugi rok Kursu Dyplomowego COAPE otrzymują tytuł Behawiorysty Praktykującego COAPE.

Strefa E-learning 
Strefa E-learning zawiera narzędzia i materiały związane z poszczególnymi modułami.

Czas trwania kursu: kwiecień 2025 - styczeń 2026

Terminy zajęć:
Moduł 1 - 26-27 kwietnia 2025. Terminy pozostałych modułów będą ustalone później i dostosowane do możliwości uczestników.

Koszt uczestnictwa: 

8790 zł, w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 900 zł.
Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania na nasz kurs z programu PARP (z wyłączeniem województwa mazowieckiego oraz pomorskiego). Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwoju itp.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA KURS DYPLOMOWY - kliknij - TUTAJ
 

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

 • Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:
Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności).

Formularz zgłoszenia na Kurs DYPLOMOWY II rok Behawiorysta Zwierząt

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska, behawiorystka praktykująca COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii zachowania psów i kotów. Od 2011 r. wykładowca i tutor na Kursie Dyplomowym COAPE Polska. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących zachowań zwierząt towarzyszących. Biegła sądowa w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Współzałożycielka i od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. 

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński, behawiorysta praktykujący COAPE 3 st., behawiorysta superwizor. Wykładowca i tutor Kursu Dyplomowego COAPE. Autor i tłumacz z języka angielskiego wielu książek i specjalistycznych artykułów z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

Agnieszka ukończyła studia na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku i zdała egzamin członkowski z medycyny kotów w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia COAPE Higher Diploma in Animal Behaviour and Training. Od ukończenia studiów zaangażowana w szereg projektów charytatywnych za granicą (m.in. na Cyprze i w Portugalii). W Wielkiej Brytanii pracowała w przychodniach weterynaryjnych jako lekarz pierwszego kontaktu oraz specjalista, w specjalistycznej klinice w Bristolu, a także w przychodniach pomocy doraźnej.
W 2018 roku uzyskała Certyfikat ISFM Advanced w zakresie zachowań kotów. W styczniu 2019 roku dołączyła do Zespołu Nauczania Klinicznego Małych Zwierząt Szkoły Medycyny i Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Nottingham. W 2023 roku została profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie edukacji weterynaryjnej. Pracuje ze studentami weterynarii na różnych etapach ich kariery, w ostatnim czasie koncentrując się na nauczaniu praktyki klinicznej.

Magdalena Nykiel

Magdalena Nykiel

Behawiorysta zwierzęcy  (COAPE, 2009), zoopsycholog (PAN, 2010).  Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol, 2011). Magister filozofii. Związana ze Stowarzyszeniem Behawiorystów i Trenerów COAPE od momentu jego powstania (2012). Zdała z wyróżnieniem egzamin w zakresie zarządzania schroniskami dla zwierząt (certyfikat RSPCA, 2003).
Specjalizuje się w terapii zachowania kotów. Od 10 lat nieprzerwanie prowadzi  prywatną praktykę (www.zooedukacja.pl). Szczególnym polem jej zainteresowania są zachowania agresywne kotów.
Od 17 lat działa aktywnie na rzecz zwierząt. W latach 2003-2008 współzarządzała społecznym azylem dla zwierząt. Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, wspierając wolontariuszy i szkoląc pracowników schronisk dla zwierząt. Od 2002 roku przygotowuje koty do adopcji, prowadząc dom tymczasowy, oswajając koty i ucząc je nowych zachowań. Nic co kocie nie jest jej obce.

Magdalena Michałek

Magdalena Michałek

dyplomowany behawiorysta zwierzęcy COAPE i magister psychologii

Kurs dyplomowy "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training" w Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) ukończyłam w 2018 roku uzyskując najwyższą ocenę A+. Po uzyskaniu dyplomu wstąpiłam do Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. 1 lipca 2010 roku uzyskałam tytuł magistra broniąc pracy pt.„Czynniki różnicujące sytuacyjną ocenę stresu na przykładzie właścicieli psów”. Od 2010 roku pracuję zawodowo jako psycholog dziecięcy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2007 roku jestem wolontariuszem w Schronisku dla Zwierząt TOZ „FAUNA” w Rudzie Śląskiej. W maju 2016 roku właśnie w tym schronisku odnalazłam moją psią miłość - Manu, z którym trenujemy sztuczki. W czerwcu 2019 roku dołączył do nas BB - piesek rasy kooikerhondje. Pasjonuję się psią fotografią i pracą z psem podczas sesji zdjęciowych. Swoją działalność prowadzę pod szyldem Piesek Manu.

dr Martyna Woszczyło

dr Martyna Woszczyło

Behawiorysta COAPE, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). W czasie studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadzi badania naukowe dotyczące komunikacji semiochemicznej, stresu i instynktu u psów. Pracę praktykującego behawiorysty łączy z działalnością dydaktyczną, jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt, oraz prelegentką na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

Katarzyna Urban

Katarzyna Urban

Doświadczony manager, doradca, trener, psycholog pracy i organizacji, coach, mentor wieloletni dyrektor personalny, z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, autorka publikacji naukowych oraz praktycznych tekstów dla profesjonalistów z branży HR; prelegent konferencji i warsztatów, pasjonatka psychologii społecznej oraz rozwoju opartego o naturalne talenty i mocne strony, psychologii pracy i organizacji (I/O Psychology), HR i zastosowań psychologii w zarządzaniu.
Ukończyła studia magisterskie w Middle Tennessee State University w USA, uzyskała tytuł magistra Industrial & Organizational Psychology w 2007. W roku 2003 ukończyła studia magisterskie uzyskując tytuł magistra z wyróżnieniem na Uniwersytecie Opolskim. Związana z pracą dydaktyczną i naukową na uniwersytecie Opolskim oraz pracą dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w latach 2004 - 2005. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym stypendystka Indiana University of Pennsylvania 2002 - 2003 oraz laureatka stypendium MT SHRM 2006.

prof. Maciej Trojan

prof. Maciej Trojan

dr hab. Maciej Trojan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii UMK i Wicedyrektor Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych i jakości kształcenia.
Zaintersowania naukowe i badawcze prof. Trojana  to obszar psychologii porównawczej, etologii poznawczej i psychologii ewolucyjnej. Zagadnienia związane z procesami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorią umysłu, mentalnymi podróżami w czasie, kompetencjami numerycznymi u zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych.