Kurs PETSITTER - HOTEL DLA ZWIERZĄT

Kurs E-Learning
PETSITTER - HOTEL DLA ZWIERZĄT
Autor: Andrzej Kinteh-Kłosiński

Zawód opiekuna zwierząt zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Osoby korzystające z usług opiekunów oczekują od nich profesjonalnego przygotowania - wiedzy na temat zachowania zwierząt, umiejętności nawiązywania z nimi kontaktu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie stworzyliśmy pierwszy w Polsce profesjonalny kurs dla opiekunów zwierząt oparty na dobrych wzorcach brytyjskich. Zapraszam do udziału w kursie wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na odpowiedzialne wykonywanie zawodu petsittera - zarówno osoby indywidualne jak i właścicieli hoteli dla zwierząt. (Więcej na temat zawodu petsittera – kliknij tutaj)

Kurs Petsitter autorstwa COAPE realizujemy od 2004 roku stale go doskonaląc i aktualizując. Jest to pierwszy i najbardziej kompleksowy kurs dla opiekunów zwierząt oraz osób prowadzących hotele i pensjonaty dla zwierząt w Polsce. Dotychczas kurs ukończyło ponad 1000 absolwentów.
Skorzystaj z naszego kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy :)

Tematyka kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania popularnych zwierząt towarzyszących, zasad skutecznego nawiązywania z nimi kontaktu, postępowania i opieki, oraz organizacji pracy petsittera i prowadzenia hotelu dla zwierząt. Całość kursu składa się z trzech bloków tematycznych, sugerowany czas trwania kursu to trzy miesiące.

Po złożeniu zamówienia - tego samego dnia, bądź kolejnego dnia roboczego, Uczestnicy kursu uzyskują dostęp do E-learningu. Na stronie https://coape.pl/e-learning znajdują się materiały kursowe do poszczególnych modułów kursu - treści, ilustracje, materiały video, pliki do pobrania (np. kwestionariusz zwierzęcia, umowa o opiekę).

Na podstawie wiedzy zawartej w materiałach i zadań praktycznych piszą prace zaliczeniowe, które stanowią podstawę zaliczenia poszczególnych bloków.

Po zaliczeniu wszystkich prac uczestnicy otrzymują Certyfikat Opiekuna Zwierząt COAPE, który jest dobrą rekomendacją dla osób zatrudniających opiekuna. Certyfikat wystawiamy w języku polskimangielskim, co jest szczególnie ważne dla osób chcących podjąć pracę za granicą. 

Absolwenci kursu, uzyskują specjalny status certyfikowanego opiekuna zwierząt w serwisie PETSITTER.pl i są wyszukiwani w pierwszej kolejności przez wyszukiwarkę PETSITTER.pl. (Warunkiem jest zarejestrowanie się w serwisie)

Konsultantem merytorycznym kursu jest prof. Peter Neville, wybitny brytyjski behawiorysta i bliski współpracownik nieżyjącego już Johna Fishera.

 

Merytoryczny program kursu obejmuje:
Część 1 Opieka nad psem.
 1. Podstawy wiedzy o zachowaniu się psów.
 2. Potrzeby psa.
 3. Co motywuje psa do kontaktu z człowiekiem.
 4. Zasady nawiązywania kontaktu z obcym psem.
 5. Jak pies się uczy? Czego może nauczyć psa petsitter?
 6. Opieka nad psem z zachowaniami problemowymi - agresja, lękliwość.
 7. Opieka nad szczenięciem. Specyficzne potrzeby szczeniaków. Socjalizacja.
 8. Spacer z psem.
 9. Opieka w domu właściciela zwierzęcia.
 10. Opieka w domu opiekuna.
 11. Trudne sytuacje - ucieczka, konflikt z innym psem.
 12. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
Część 2 Opieka nad kotem. Opieka nad innymi zwierzętami.
Opieka nad kotem
 1. Podstawy wiedzy o zachowaniu się kotów.
 2. Terytorializm - organizacja terytorium kota, rodzaje znaczenia terytorium.
 3. Zasady nawiązywania kontaktu z kotem.
 4. Zabawa, pielęgnacja i karmienie.
 5. Najczęstsze problemy z zachowaniem się kotów i sposoby radzenia sobie z nimi.
 6. Opieka nad kotem w domu właściciela.
 7. Opieka nad kotem w domu opiekuna.
 8. Postępowanie w wypadku ucieczki
 9. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
Opieka nad innymi zwierzętami
 1. Ptaki (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia)
 2. Małe ssaki - króliki, szczury, świnki morskie, fretki i inne (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia)
 3. Gady (karmienie, łapanie, podawanie leków, rozpoznawanie sygnałów stresu lub złego samopoczucia).
Część 3 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Zasady i organizacja pracy petsittera.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 1. Pies
  1. Wypadki komunikacyjne.
  2. Zranienia.
  3. Zatrucia.
  4. Oparzenia.
  5. Udar cieplny
  6. Odmrożenia i wychłodzenie (hipotermia).
  7. Zatrzymanie krążenia.
  8. Ukąszenia i użądlenia.
  9. Zasady postępowania w nagłych wypadkach.
 2. Kot
  1. Wypadki komunikacyjne.
  2. Zranienia.
  3. Zatrucia.
  4. Oparzenia.
  5. Udar cieplny.
  6. Zatrzymanie krążenia.
  7. Ukąszenia i użądlenia.
  8. Zasady postępowania w nagłych wypadkach.
Zasady i organizacja pracy petsittera i prowadzeie hotelu dla zwierząt
 1. Pierwszy kontakt z właścicielem zwierzęcia - informacje o sobie, ustalanie zasad pracy i wynagrodzenia.
 2. Odpowiedzialność wobec właściciela zwierzęcia. Zagadnienia formalne i prawne. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Formy opieki i formy prowadzenia domowego pensjonatu oraz hotelu dla zwierząt
 4. Akcesoria potrzebne przy sprawowaniu opieki nad psem i kotem.
 5. Kwestionariusz opiekuna zwierząt.
 6. Umowa o opiekę.

Sugerowany czas trwania kursu: 3 miesiące, uczestnik sam reguluje czas trwania kursu tempem przesyłania prac zaliczeniowych

Termin rozpoczęcia: w dniu zgłoszenia na kurs, bądź kolejnego dnia roboczego

Koszt uczestnictwa: 875,00 zł 

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska.

Organizator:
Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00038/2007

Patronat medialny kursu:

Zapisy i szczegółowe informacje: 

Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Tutorzy kursu:
Katarzyna Władyka
Andrzej Kinteh-Kłosiński

Jak zapisać się na kurs ?

 1. Klikając w link - ZAPISZ SIĘ TERAZ albo
 2. Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na kurs lub mailowo czy telefonicznie zgłaszając chęć uczestnictwa, podając adres do korespondencji. Po mailowym potwierdzeniu przez organizatorów, zostaniecie Państwo poproszeni o opłacenie kursu za pośrednictwem przelewu on-line lub przelewu bankowego na rachunek:
  COAPE Polska, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków
  Bank MILLENIUM: 82 1160 2202 0000 0005 8146 8932
  Kod BIC SWIFT: BIGBPLPWXXX
  IBAN: PL 82 1160 2202 0000 0005 8146 8932

Formularz zgłoszenia na Kurs PETSITTER - HOTEL DLA ZWIERZĄT

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

 

Tutorzy kursu

Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku uzyskała dyplom na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, gdzie realizowała pracę z zakresu etologii „Porównanie mowy ciała psa (Canis familiaris) i wilka (Canis lupus)”. Obecnie prowadzi badania w związku z pracą magisterską w Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku dyplomowany Pestitter i założycielka centrum usług kynologicznych DogsBay, tutor i wykładowca kursu dla opiekunów zwierząt "Petsitter", trener psów Psiej Szkoły.

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.