Bezdomne zwierzęta - opieka i postępowanie

Cykl szkoleń dla osób i organizacji zajmujących się bezdomnymi zwierzętami

Zapraszamy do udziału w 4 szkoleniach dedykowanych osobom i organizacjom zajmującym się szeroko pojętą opieką na bezdomnymi psami i kotami. 

  1. Zarządzanie i praca w schronisku lub organizacji prozwierzęcej (46,5 h) - Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) pomagające bezdomnym zwierzętom oraz kierowników schronisk dla zwierząt. - Program szkolenia - kliknij TUTAJ
  2. Praca ze zwierzętami w schronisku (15,5 h + warsztaty) - Szkolenie dla osób sprawujących  bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, polegającą na codziennej obsłudze i pielęgnacji, zapobieganiu niekorzystnym skutkom przebywania w schronisku (przytulisku), przygotowaniu do adopcji. Adresatami kursu są pracownicy schronisk, wolontariusze, działacze organizacji pozarządowych, osoby prowadzące przytuliska i domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów. - Program szkolenia - kliknij TUTAJ
  3. Inspektor ds. ochrony zwierząt (12,5h) - Szkolenie dla upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowych przeprowadzających interwencje wobec zwierząt przebywających w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu. - Program szkolenia - kliknij TUTAJ
  4. Samorząd a prawna ochrona zwierząt w Polsce (6h) - Szkolenie dla Pracowników samorządów nadzorujący i organizujący pracę schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt. - Program szkolenia - kliknij TUTAJ

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zainteresowaną organizacją lub samorządem i jest zależny od ilości zgłoszonych uczestników.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo albo wypelniając poniższy formularz.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kinteh-Kłosiński -  +48 607 427 171aklosinski@coape.pl 

Formularz zgłoszenia na Bezdomne zwierzęta - opieka i postępowanie

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

Katarzyna Urban

Katarzyna Urban

Doświadczony manager, doradca, trener, psycholog pracy i organizacji, coach, mentor wieloletni dyrektor personalny, z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, autorka publikacji naukowych oraz praktycznych tekstów dla profesjonalistów z branży HR; prelegent konferencji i warsztatów, pasjonatka psychologii społecznej oraz rozwoju opartego o naturalne talenty i mocne strony, psychologii pracy i organizacji (I/O Psychology), HR i zastosowań psychologii w zarządzaniu.
Ukończyła studia magisterskie w Middle Tennessee State University w USA, uzyskała tytuł magistra Industrial & Organizational Psychology w 2007. W roku 2003 ukończyła studia magisterskie uzyskując tytuł magistra z wyróżnieniem na Uniwersytecie Opolskim. Związana z pracą dydaktyczną i naukową na uniwersytecie Opolskim oraz pracą dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w latach 2004 - 2005. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym stypendystka Indiana University of Pennsylvania 2002 - 2003 oraz laureatka stypendium MT SHRM 2006.

Adwokat Anita Engler

Adwokat Anita Engler

Adwokat i członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania karnego. Trzyletnią aplikację adwokacką odbywała w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, kończąc ją egzaminem adwokackim zdanym bardzo dobrym wynikiem i otrzymując wyróżnienie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, jak również świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych. W ramach działalności pro bono współpracuje z Toruńskiem Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, w tym reprezentuje TTOPZ w postępowaniach administracyjnych i karnych wszczynanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.