Bezdomne zwierzęta - opieka i postępowanie

Szkolenie dla osób i organizacji zajmujących się bezdomnymi zwierzętami

Szkolenie dla osób sprawujących  bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - pracowników i wolontariuszy - polegającą na codziennej obsłudze i pielęgnacji, zapobieganiu niekorzystnym skutkom przebywania w schronisku (przytulisku), przygotowaniu do adopcji. Adresatami kursu są pracownicy schronisk, wolontariusze, działacze organizacji pozarządowych, osoby prowadzące przytuliska i domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów.

 

Praca ze zwierzętami w schronisku (15,5 h + warsztaty):
Moduły obowiązkowe:

 • Podstawy wiedzy o zachowaniu psów. 
  Rozwój osobniczy psa, socjalizacja i habituacja, cechy zachowania i potrzeby związane z rasą lub typem psa, problemy z zachowaniem szczeniąt. Specyficzna sytuacja szczeniąt i zapobieganie problemom behawioralnym szczeniąt w schronisku. Socjalizacja jako szczególna forma opieki.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Potrzeby psów niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. 
  Ruch i aktywność. Stymulacja i uczenie się. Kontakt socjalny z człowiekiem. Relacje wewnątrzgatunkowe.
  Forma zajęć: Wykład 1h
 • Problemy związane ze stresem i problemowymi zachowaniami zwierząt i sposoby radzenia sobie nimi.
  Przebywanie w schronisku jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania psów - warunki bytowe, zagęszczenie zwierząt, deprywacja potrzeb, zachowania stereotypowe, stan medyczny zwierzęcia a zaburzenia zachowania. Stres jest największym czynnikiem mającym wpływ na psy przebywające w ograniczonych warunkach schroniska. Dlatego ważna jest znajomość przyczyn oraz bliższych i dalszych skutków stresu psów schroniskowych w odniesieniu do ich zdrowia i zachowania, a także bezpieczeństwa i komfortu pracy ich opiekunów. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w warunkach schroniska. Zachowania problemowe: strach i agresja. Przyczyny i źródła strachu. Zachowanie psa wobec obiektu wywołującego strach. Postępowanie w sytuacji strachu w warunkach schroniska. Agresja jako naturalny wzorzec zachowania. Zachowania agresywne wobec człowieka. Agresja wobec innych psów. Postępowanie z psem agresywnym.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Adopcja psa ze schroniska. 
  Kryteria wyboru psa do adopcji - ocena psa w schronisku. Przygotowanie psa do adopcji poprzez naukę zachowań. Etapy adopcji. Pomoc w doborze zwierzęcia przyszłym opiekunom. Potrzeby behawioralne różnych typów i ras psów oraz możliwy wpływ tych potrzeb i wymagań na proces adopcji w kontekście ewentualnych niepowodzeń w przystosowaniu się do nowego domu. Problemy związane z adaptacją w nowym miejscu.
  Forma zajęć: Wykład, demonstracje i ćwiczenia 3h
 • Praktyczne postępowanie z psami i nauka zachowań.
  Nawiązywanie kontaktu i obchodzenie się z obcym psem. Podstawy skupiania uwagi, motywowania i pracy szkoleniowej z psem, Ocena psa w schronisku na podstawie zachowania. Zabawa i spacer z psem. Zasady bezpieczeństwa w kontaktach z psami i defensive handling.
  Forma zajęć: Demonstracja i praktyczna praca z psami 3h online + 8h (2x4h)  zajęć z psami
 • Organizacja opieki jako zabezpieczenie dobrostanu zwierząt. 
  Leczenie weterynaryjne. Kojce, budy, wybiegi. Dobór zwierząt w kojcach. Sposoby i formy karmienia. Ruch i aktywność i sposoby stymulacji w warunkach schroniska. 
  Forma zajęć: Wykład 1h

Moduły opcjonalne:

 • Podstawy wiedzy o zachowaniu kotów.
  Terytorializm - organizacja terytorium kota, rodzaje znaczenia terytorium. Zasady nawiązywania kontaktu z kotem. Zabawa, pielęgnacja i karmienie.
  Problemy emocjonalne kotów przebywających w warunkach zagęszczenia i deprywacji potrzeb. Najczęstsze problemy z zachowaniem się kotów i sposoby radzenia sobie z nimi. Opieka nad kotem w warunkach schroniska, przytuliska, domu tymczasowego. Postępowanie w wypadku ucieczki. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 2h
 • Schronisko dla zwierząt – przepisy prawa i wymagania.
  Wymagania dotyczące lokalizacji, wymagania dotyczące wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu pracy. Organizacja pracy w schronisku. Dobre praktyki. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Organizacja wolontariatu i zajęć edukacyjnych. Przykłady, zdjęcia, materiały video. W tym module przedstawimy i omówimy wszystkie aspekty prawne, lokalizacyjne i techniczne funkcjonowania schroniska dla zwierząt. Pomożemy w ułożeniu organizacji pracy w schronisku, zaplanujemy wspólnie przestrzeń schroniska, tak aby była jak najbardziej optymalna z punktu widzenia potrzeb zwierząt i realizacji celów adopcyjnych. Przedstawimy listę dobrych praktyk dotyczących zasad pracy ze zwierzętami. Omówimy współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, pozwalającą na efektywną organizację pracy oraz funkcjonowanie wolontariatu w schronisku.
  Forma zajęć: Wykład 1,5h

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zainteresowaną organizacją lub samorządem i jest zależny od ilości zgłoszonych uczestników.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo albo wypelniając poniższy formularz.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kinteh-Kłosiński - +48 607 427 171aklosinski@coape.pl

Powrót do strony głównej

Formularz zgłoszenia na Bezdomne zwierzęta - opieka i postępowanie

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.