Zostań Petsitterem COAPE

Otwarte spotkanie online - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia otwartego spotkania online z 27 maja 2021), podczas którego mówiliśmy o:

  • kralifikacjach i umiejętnościach potrzebnych do zajęcia się zawodowo opieką nad zwierzętami towarzyszącymi
  • programie kursu PETSITTER - HOTEL DLA ZWIERZĄT pozwalającego zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód
  • blaskach i cieniach pracy w charakterze zawodowego opiekuna zwierząt oraz prowadzenia hotelu dla zwierząt
  • tym jak pracują wykształceni przez COAPE petsitterzy
  • możliwościach wsparcia przez COAPE petsitterów i prowadzących hotele dla zwierząt
Od 1999 roku jestem behawiorystą zwierząt, a w 2005 roku ukończyłem na Wyspach Brytyjskich Kurs Dyplomowy COAPE. Podczas mojej pracy polegającej na pomocy zwierzętom i ich opiekunom, zdałem sobie sprawę, że część problemów behawioralnych ma swoje źródlo w niedostatku zajęć, aktywności i opieki ze strony właścicieli zwierząt. Jednocześnie wiedziałem, że w krajach Europy Zachodniej, w USA i Kanadzie petsitterzy - zawodowi opiekunowie zwierząt - są cenionymi i dobrze opłacanymi fachowcami.
Dlatego w 2004 roku stworzyłem wraz z moimi współpracownikami, kurs PETSITTER, który kilka lat temu wzbogaciliśmy w tematykę prowadzenia hotelu dla zwierząt.
Kurs PETSITTER - HOTEL DLA ZWIERZĄT był pierwszym tego typu kursem w Polsce, a lata kształcenia polskich petsitterów i możliwość korzystania z ich doświadczeń, pozwoliły na udoskonalenie go i jak najlepsze przystosowanie do polskich realiów. 
Zapraszam do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.
Andrzej Kinteh-Kłosiński

 

Formularz zgłoszenia na Zostań Petsitterem COAPE

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.