Seminarium Ból, lęk, depresja a emocje i zachowanie - aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt.

dr Robert Falconer-Taylor, mgr Andrzej Kłosiński

Łódź, piątek 20 października 2017

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, budynek przy ul. Rewolucji 1905 roku 52 w Łodzi, sala H020

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do lekarzy weterynarii, średniego personelu lecznic weterynaryjnych, behawiorystów zwierząt, osób szkolących psy, pracowników i wolontariuszy schronisk i organizacji pomagających zwierzętom.

CZĘŚĆ 1
Projektowanie i prowadzenie procesu terapii zachowania zwierząt towarzyszących - modele STAM i ESTA. Anazliza przypadków. Andrzej Kłosiński

CZĘŚĆ 2
Strach, lęk, niepokój i depresja - neurofizjologia, ocena behawioralna i terapia z uwzględnieniem stosowania leków. Rola lekarza weterynarii i behawiorysty zwierząt w terapii lęku i depresji. Analiza przypadków. Robert Falconer-Taylor

CZĘŚĆ 3
Współczesne podejście do leczenia bólu. Neuroanatomia i neuropsychologia bólu. Współczesne poglądy na ścisły związek pomiędzy bólem fizycznym i emocjonalnym. Ból wywołuje zawsze zmiany zachowania zwierzęcia i powinniśmy umieć rozpoznać zmiany zachowania związane z bólem,  wśród nich takie zachowania jak agresja, strach, unikanie lub trudności w kontakcie z opiekunem czy depresja. Ból i towarzyszące mu emocje wywierają negatywny wpływ na gojenie się ran i rekonwalescencję po chorobie. Różnice pomiędzy bólem ostrym i przewlekłym oraz metody oceny. Plan proaktywnego leczenia lólu. Stosowanie leków psychotropowych obok konwencjonalnych leków przeciwbólowych w stanach ostrego i przewlekłego bólu. Budowanie współpracy z właścicielami zwierząt w rozpoznawaniu i monitorowaniu i bólu u kotów i psów w domu. Postępowanie i organizacja otoczenia kotów i psów wykazujących zaburzenia związane z bólem w praktyce weterynaryjnej i behawioralnej.

DODATKOWO
Prezentacja modelu kształcenia behawiorystów COAPE i programu drugiego roku Kursu Dyplomowego COAPE.

Dr Robert Falconer-Taylor BVetMed, DipCABT MRCVS

Dr Robert Falconer-Taylor jest wykładowcą COAPE oraz dyrektorem COAPE Polska do spraw weterynaryjnych. COAPE (Centre of Applied Pet Ethology) jest pierwszą i największą instytucją szkoleniowej w Wielkiej Brytanii, która kształci behawiorystów i trenerów zwierząt towarzyszących. W COAPE powstał model EMRA, uznane narzędzie pracy wielu behawiorystów i trenerów na całym świecie., które opisano w książce "EMRA Intelligence: The revolutionary new approach to treating behaviour problems in dogs."

Dr Falconer-Taylor prowadzi wykłady i konsultacje w wielu krajach na całym świecie, publikuje artykuły w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Jest również autorem bloga na stronach internetowych COAPE. Z jego publikacji korzysta wiele organizacji zrzeszających trenerów i behawiorystów z całego świata.

Dr Falconer-Taylor jest międzynarodowym konsultantem wielu firm produkujących artykuły dla zwierząt domowych, m.in. zajmuje się rozwojem i oceną ryzyka związanego ze stosowaniem psich zabawek produkowanych z myślą o dobrostanie zwierząt i budowaniu więzi z opiekunami. Regularnie prowadzi szkolenia i seminaria dla organizacji Dog Trust, największej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, która otacza opieką bezdomne zwierzęta. Był również zaangażowany w rozwój programu The Puppy Plan, który powstał w 2012 roku i miał drugą edycję w roku 2014. Program był owocem współpracy Dog Trust i Kennel Club.  Zasiada również w panelu doradczym organizacji International Cat Care.

Przedmiotem jego zainteresowań jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana, farmakologia i leczenie zaburzeń zachowania. Motto, które mu przyświeca brzmi: Klucz do dobrostanu zwierząt leży we właściwej edukacji.

Organizator

COAPE Polska

 

Partnerzy

 

Patronat medialny seminarium:

 

 

Szczegółowe informacje

Andrzej Kłosiński aklosinski@coape.pl tel. +48 607 427 171

Informacje organizacyjne / zgłoszenia / sekretariat seminarium

Agata Kocoń, tel. +48 792 982 882, e-mail: szkolenia@coape.pl

Formularz zgłoszenia na Seminarium Ból, lęk, depresja a emocje i zachowanie - aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt.

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.
COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.