Webinarium - Strategia i taktyka pracy z psem agresywnym

Jak skutecznie pracować z agresywnym psem?

NAGRANIA WEBINARIÓW

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Zachowania agresywne są zawsze zewnętrzną manifestacją stanu wewnętrznego - przede wszystkim emocji - bez względu na to jaką formę agresji przejawia pies czy inne zwierzę. Skuteczna terapia zależy od wnikliwej oceny emocjonalnego, etologicznego i medycznego podłoża zachowania. Stosowane w przypadku psów agresywnych techniki szkoleniowe powinny być stosowane po wnikliwym rozeznaniu wszystkich możliwych przyczyn agresywnych zachowań i z uwzględnieniem przygotowania psa do takiej pracy.
Podczas webinarium rozmawiamy o wszystkich czynnikach, które opiekun zwierzęcia musi brać pod uwagę chcąc właściwie rozumieć przyczyny agresji oraz wiedzieć jak dobrze zaprojektować i przeprowadzić proces terapii zachowania. Jako ilustracje wykorzystuję także przypadki z mojej własnej praktyki. 
Webinarium składa się z dwóch części - w pierwszej omawiam współczesne rozumienie agresji i agresywności oraz różnych jej uwarunkowań, w drugiej rozmawiamy o przygotowaniu strategii i konkretnych działań w zależności od przyczyn i uwarunkowań agresywności.
Serdecznie zapraszam,
Andrzej Kinteh-Kłosiński

CZĘŚĆ 1. Natura zachowań agresywnych i współczesne rozumienie agresji.

 • Agresja jako ewolucyjna strategia przystosowania - rodzaje agresji w ujęciu przystosowania ewolucyjnego.
 • Mózgowe i emocjonalne mechanizmy agresji - systemy strachu, złości i poszukiwania.
 • Rozumienie agresywnej komunikacji psa.
 • Reakacja stresowa, hormony stresu a agresja.
 • Agresja a płeć - hormony płciowe i ich wpływ na zachowania agresywne.
 • Choroby i ból, a agresja.
 • Uczenie się zachowań agresywnych - uzależnienie od emocji ulgi i mózgowy układ nagrody. Kiedy agresja może być przyjemna?

CZĘŚĆ 2. Strategia i taktyka pracy z agresywnym psem

 • Znaczenie nastroju i emocjonalnego samopoczucia w regulacji zachowań agresywnych. Poczucie bezpieczeństwa, redukcja stresu i zaspokojenie potrzeb.
 • Budowanie więzi z przewodnikiem jako podstawa pracy w sytuacjach problemowych - 3 elementy relacji z przewodnikiem.
 • Budowanie kontroli - nauka podstawowych umiejętności i współpracy z przewodnikiem.
 • Praca w warunkach bojowych - przeciwwarunkowanie, odwrażliwianie, trening rehabilitacyjny - techniki pracy.
 • Ograniczenia wynikające z natury problemu i predyspozycji psa.

Udział w webinarium zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem wysyłanym uczestnikom w formie pliku PDF

Cena za udział w webinarium:
Dostęp do nagrania części 1 - 69,00 zł - kliknij TUTAJ 
Dostęp do nagrania części 2 - 69,00 zł - kliknij TUTAJ      
Dostęp do nagrania części 1 oraz części 2 - 109,00 zł - kliknij TUTAJ

Po uiszczeniu opłaty - tego samego dnia, bądź kolejnego dnia roboczego otrzymasz mailem dostęp do platformy webinaryjnej COAPE.pl aktywny przez 30 dni.

Organizator:
Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00038/2007

Zapisy i szczegółowe informacje: 
Andrzej Kinteh-Kłosiński
, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Dyrektor Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska. Mgr psychologii i behawiorysta zwierząt towarzyszących. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.