Seminarium prof. Clive Wynne

 

Najnowsza wiedza na temat pochodzenia, zachowania
i procesów poznawczych psów

Kraków 6/7 czerwca 2015

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
seminarium będzie 
symultanicznie tłumaczone na język polski

W ostatnich latach wiedza naukowa na temat psów zmienia się i rozwija niezwykle dynamicznie. Profesor Clive Wynne zaprezentuje najświeższe wyniki własnych badań oraz badań innych naukowców w dwóch różnych dziedzinach: pochodzenia psów i naukowej wiedzy na temat ich zachowania. Przez długi czas badania pochodzenia psów były sennym zaściankiem archeologii, jednakże rozwój technik badań genetycznych, który nastąpił około 15 lat temu ożywił ten obszar badań doprowadzając do powstania nowej wiedzy, ale także wielu kontrowersji. Badania nad zachowaniem psów sięgają czasów Iwana Pawłowa około stu lat temu, jednak przez wiele lat, do niedawna psy jako przedmiot badań naukowych były powszechnie ignorowane przez psychologów zajmujących się zachowaniem zwierząt. Obecnie jesteśmy w samym środku ekscytującej, nowej ery badań nad zachowaniem i procesami poznawczymi psów, a prof. Wynne poprowadzi nas przez meandry kontrowersyjnych i konkurujących ze sobą teorii, podejść i badań w obu tych dziedzinach.

Clive Wynne jest obecnie profesorem psychologii i dyrektorem Canine Science Collaboratory na Wydziale Psychologii  Arizona State University w Tempe oraz dyrektorem badań w Wolf Park w stanie Indiana.

Prof. Wynne ukończył University College w Londynie oraz Edinburgh University w Szkocji. Przez wiele lat w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA i Australii studiował zachowanie różnych zwierząt - od gołębi do torbaczy. Kilka lat temu ufundował laboratorium procesów poznawczych i zachowania psów (Canine Cognition and Behavior Lab) zajmujące się badaniem zachowania psów i ich dzikich krewnych służącym poprawie relacji między ludźmi i psami. Jest autorem licznych artykułów naukowych, piszącym regularnie także w takich popularnych czasopismach jak Psychology Today, American Scientist, New York Times i innych. Jest często cytowany w drukowanych mediach i radio, a jego dokonania naukowe były prezentowane w programach telewizyjnych takich jak National Geographic czy NOVA ScienceNOW. Jest autorem podręcznika Animal Cognition, którego drugie, uzupełnione wydanie ukazało się niedawno na rynku wydawniczym oraz redaktorem naczelnym czasopisma Behavioural Processes. 
Jego najnowsze publikacje to: Do Animals Think? (Princeton Univ. Press, 2004) i Animal Cognition: Evolution, Behavior and Cognition (Palgrave Macmillan, 2013).
Prof. Wynne jest współtwórcą projektu SPARCS (Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science) i mówcą na konferencji organizowanej przez SPARCS.

Seminarium prof. Wynne'a jest częścią cyklu seminariów, które poprowadzi profesor w Anglii (Oxford), Szkocji (Edinburgh), Danii (Kolding) i Szwecji (Uppsala). To wyjątkowa okazja by osobiście spotkać wybitnego naukowca i zapoznać się z jego dorobkiem i poglądami, mającymi praktyczne znaczenie dla wszystkich, którzy interesują się tymi fascynującymi zwierzętami - właścicieli, trenerów, lekarzy weterynarii, behawiorystów, hodowców czy opiekunów zwierząt. Serdecznie zapraszam - Andrzej Kłosiński
Seminarium prof. Wynne'a zostało objęte Honorowym Patronatem Naukowym Polskiego Towarzystwa Etologicznego               
Seminarium prof. Wynne'a zostało objęte Patronatem Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie                
 

Program seminarium

Sobota 6 czerwca

Nowe kierunki w badaniach nad pochodzeniem i udomowieniem psów.
Co sprawia, że pies jest psem? - Badania istotnych różnic między psami i wilkami i ich znaczenie dla rozumienia pochodzenia psów domowych.

"Wszyscy wiedzą, że psy wywodzą się od wilków, jednak prawie wszystko inne na temat pochodzenia psów i ich relacji do własnych przodków jest przedmiotem kontrowersji. Przedstawię historię moich wysiłków zrozumienia tego, skąd pochodzą psy i co czyni je wyjątkowymi zwierzętami. Zrelacjonuję eksperymenty, które przeprowadziłem z moimi studentami, a które wykazały, że niektóre twierdzenia dotyczące zdolności poznawczych psów nie są słuszne. Zdolności psychiczne, których używają psy by rozumieć ludzi nie są obce także wilkom jeśli są one odpowiednio wychowane by uznawały ludzi za członków ich grupy społecznej. Opowiem o moich podróżach na Syberię, do Izraela i Nikaragui mających na celu zrozumienie tego skąd pochodzą psy. Na Syberii widziałem lisy tak oswojone jak psy, wyhodowane w czasach zimnej wojny podczas eksperymentu, który miał dowieść możliwości tworzenia nowych zwierząt poprzez selekcję. W Izraelu widziałem najstarsze miejsca pochówku ludzi z psami. Te groby pokazują zażyłość relacji między psem i człowiekiem sięgające 12000 lat. Z kolei w Nikaragui uczestniczyłem w polowaniach rdzennych mieszkańców, którzy wykorzystują psy w sposób jaki mogli to robić dawno temu nasi przodkowie. Doświadczenie te doprowadziły mnie do nowego sposobu rozumienia pochodzenia i natury naszych psów." Clive Wynne

Niedziela 7 czerwca 

Zachowanie i procesy poznawcze psów w świetle najnowszych badań - stan wiedzy na początku XXI wieku. 

"Mimo, że wiedza na temat procesów uczenia się psów pojawiła się ponad 130 lat temu, przez większość czasu psy były ignorowane przez naukowców zajmujących się procesami uczenia się. Jednak z perspektywy interakcji z psami trenerów, behawiorystów czy zwykłych opiekunów cieszących się towarzystwem tych zwierząt, lepsze rozumienie tego w jaki sposób uczą się psy, może znacząco poprawić jakość życia jakie dzielimy z naszymi czworonogami. Przedstawię liczne badania prowadzone przeze mnie i moich studentów rzucające nowe światło na zastosowanie wiedzy o procesach uczenia się psów żyjących w schroniskach, psów przejawiających problemy behawioralne i psów, które starają się wieść spokojne życie u boku człowieka. Poruszę między innymi kwestię tego jak mobilizować psy schroniskowe do zachowań, które zwiększają ich szansę na szczęśliwą adopcję oraz w jaki sposób pomagać psom przejawiającym stereotypie i inne problemy z zachowaniem i co czyni ludzi atrakcyjnymi i nagradzającymi dla psów.
Zajmiemy się także stanem badań naukowych nad procesami poznawczymi psów, między innymi tym co wiemy na temat zapamiętywania nazw obiektów, badań skaningowych mózgu psów, badań, które potwierdzają posiadanie przez psy zdolności zwanej ‚teorią umysłu’ oraz zdolności rozpoznawania za pomocą węchu." Clive Wynne