Seminarium dr Roberta Falconera-Taylora

Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia - aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt.

Warszawa, sobota 12 listopada 2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do lekarzy weterynarii, średniego personelu lecznic weterynaryjnych, behawiorystów zwierząt, osób szkolących psy, pracowników i wolontariuszy schronisk i organizacji pomagających zwierzętom.

Troska o dobrostan zwierząt towarzyszących jest bardzo istotnym elementem pracy każdego lekarza weterynarii i behawiorysty. Chcemy, by nasi klienci nam ufali, a ich zwierzęta - nasi pacjenci - były na co dzień „szczęśliwe”. Ale co rozumiemy pod pojęciem „szczęśliwe”? Czy to coś więcej niż zdrowie fizyczne i brak chorób?

„Wiem, że moje krowy są szczęśliwe” mówi hodowca. „Gdyby tak nie było, nie dawałyby tyle mleka”. Po części powyższe zdanie jest prawdziwe. Krowa osłabiona na skutek dotkliwej choroby może dawać mniej mleka ponieważ przeżywa stres, więc możemy stwierdzić, że ta krowa szczęśliwa nie jest. Naukowcy zajmujący się dobrostanem zwierząt hodowlanych mówią w takich sytuacjach, że stwierdzenie hodowcy jest „dowodem na sprawność fizyczną i zdrowie”, ponieważ implikuje ono, iż krowa dająca odpowiednią ilość mleka jest sprawna fizycznie i zdrowa, a w związku z tym musi być szczęśliwa. Nasz problem sprowadza się do tego, jak prawidłowo zdefiniować pojęcie „szczęśliwy”. Podobny problem pojawia się  z definiowaniem innych stanów emocjonalnych, takich jak: „smutny”, „zły”, „niespokojny”, itd. Nie potrafimy również w rzeczowy i obiektywny sposób zmierzyć przeżywanych emocji.

Ostatnie dwie dekady przyniosły przełom w rozumieniu stanów emocjonalnych przeżywanych przez zwierzęta. W wielu najnowszych badaniach wykorzystywano psy, ponieważ łatwo prowadzić na nich badania, i podobnie jak my, mają bogate życie emocjonalne. Dzisiaj wiemy już jakie stany emocjonalne są typowe i wspólne zarówno dla ludzi jak i zwierząt, a jakie są najprawdopodobniej tylko naszym udziałem. Wiemy, w której części mózgu się rodzą, jak działają i co się dzieje, gdy  coś szwankuje. Ta wiedza jest niezwykle istotna dla wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się psami i kotami, dla których ważny jest dobrostan zwierząt. Powód jest bardzo prosty – wszystkie zachowania, w tym modyfikacja zachowań przez wzmocnienie lub karanie, itp., zależą od zmiany stanu emocjonalnego. Pokutujące od dawna przekonanie, że modyfikacja zachowania jest wyłącznie wynikiem warunkowania klasycznego czy instrumentalnego jest z gruntu fałszywe.

Nasze jednodniowe seminarium poświęcone będzie naukowym zasadom leżącym u podstaw tych procesów. Wiedza, którą zdobędą uczestnicy pozwoli im nie tylko inaczej patrzeć na swoich pacjentów, czyli na psy, ale również odmieni ich sposób uprawiania zawodu lekarza weterynarii i behawiorysty już na zawsze. To dość odważne twierdzenie jest prawdziwe, ponieważ w Internecie, w specjalistycznych czasopismach i w wielu innych źródłach wciąż można znaleźć całe mnóstwo niesprawdzonych informacji na temat psów, ich problemów behawioralnych, przyczyn niepożądanych zachowań i działań terapeutycznych. Wasi klienci cały czas czytają te informacje i postępują według wskazówek, które sami znajdują, nie bacząc na to skąd one pochodzą. W takiej sytuacji nam lekarzom i behawiorystom często trudno jest pomóc zwierzętom z zaburzeniami zachowania.

Dr Robert Falconer-Taylor BVetMed, DipCABT MRCVS

Dr Robert Falconer-Taylor jest wykładowcą COAPE oraz dyrektorem COAPE Polska do spraw weterynaryjnych. COAPE (Centre of Applied Pet Ethology) jest pierwszą i największą instytucją szkoleniowej w Wielkiej Brytanii, która kształci behawiorystów i trenerów zwierząt towarzyszących. W COAPE powstał model EMRA, uznane narzędzie pracy wielu behawiorystów i trenerów na całym świecie., które opisano w książce "EMRA Intelligence: The revolutionary new approach to treating behaviour problems in dogs."

Dr Falconer-Taylor prowadzi wykłady i konsultacje w wielu krajach na całym świecie, publikuje artykuły w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Jest również autorem bloga na stronach internetowych COAPE. Z jego publikacji korzysta wiele organizacji zrzeszających trenerów i behawiorystów z całego świata.

Dr Falconer-Taylor jest międzynarodowym konsultantem wielu firm produkujących artykuły dla zwierząt domowych, m.in. zajmuje się rozwojem i oceną ryzyka związanego ze stosowaniem psich zabawek produkowanych z myślą o dobrostanie zwierząt i budowaniu więzi z opiekunami. Regularnie prowadzi szkolenia i seminaria dla organizacji Dog Trust, największej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, która otacza opieką bezdomne zwierzęta. Był również zaangażowany w rozwój programu The Puppy Plan, który powstał w 2012 roku i miał drugą edycję w roku 2014. Program był owocem współpracy Dog Trust i Kennel Club.  Zasiada również w panelu doradczym organizacji International Cat Care.

Przedmiotem jego zainteresowań jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana, farmakologia i leczenie zaburzeń zachowania. Motto, które mu przyświeca brzmi: Klucz do dobrostanu zwierząt leży we właściwej edukacji.

Organizatorzy

COAPE Polska oraz Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat medialny seminarium:

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.