Poznaj COAPE

COAPE Polska jest akredytowanym odziałem Centre of Applied Pet Ethology, największej na Wyspach Brytyjskich organizacji kształcącej behawiorystów zwierzęcych. Od 1993 roku COAPE oferuje szeroką gamę kursów dla behawiorystów, trenerów, lekarzy weterynarii, profesjonalnych opiekunów zwierząt oraz właścicieli psów, kotów i koni. Bliższe informacje o COAPE znajdziecie Państwo na stronie www.coape.org

W 2008 roku za sprawą absolwenta COAPE, psychologa i pierwszego w Polsce behawiorysty zwierzęcego, a obecnie także dyrektora i wykładowcy COAPE, Andrzeja Kinteh-Kłosińskiego, powstał polski oddział Centre of Applied Pet Ethology - COAPE Polska www.coape.pl

Od 2012 roku działa także Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE zrzeszające behawiorystów COAPE - polskich absolwentów Kursu Dyplomowego COAPE. Informacje o stowarzyszeniu i wykaz behawiorystów COAPE znajdziecie Państwo na stronie  www.behawioryscicoape.pl

Głównymi zasadami, jakimi kierujemy się naszej pracy edukacyjnej, jest przekazywanie wiedzy najnowszej, rzetelnej i opartej na badaniach naukowych. Wszyscy jesteśmy praktykami: behawiorystami, lekarzami weterynarii czy trenerami szkolenia psów. Niewątpliwie jesteśmy także dumni z tego, że krzewimy brytyjską kulturę i model podejścia do zwierząt.

Dyrektorzy COAPE - prof. Peter Neville, dr Robert Falconer-Taylor
Dyrektor COAPE Polska - mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

profesor Peter Neville

profesor Peter Neville

Jeden z najbardziej znanych behawiorystow zwierzęcych na wyspach brytyjskich. Bliski współpracownik niezyjącego już Johna Fishera. Terapią zachowania zwierząt zajmuje sie ponad 20 lat. Jest twórcą kliniki zaburzeń zachowania zwierząt w Bristol University, profesorem Wydziału Nauk o Zwierzętach Ohio State University (USA), profesorem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Myazaki University (Japonia) oraz konsultantem behawioralnym Nestlé Purina PetCare. Autor wielu znanych publikacji poświęconych kotom i psom (m.in. Do cats need shrinks? i Do dogs need shrinks?) niestety nie przetłumaczonych do tej pory na język polski. Jest założycielem i dyrektorem Centre of Applied Pet Ethology. Dr Neville jest także badaczem zachowania i ekologii dzikich psów afrykańskich, wilków i słoni.

Val Strong

Val Strong

Val Strong jest członkiem i wykładowcą COAPE od roku 1997, a obecnie kieruje też grupą behawiorystów na północy Anglii. Przez większość zawodowego życia pracowała z psami i końmi organizując pierwsze przedszkola dla szczeniąt w hrabstwie South Yorkshire.
Jest międzynarodowym wykładowcą znanym z pracy z psami asystującymi osobom niepełnosprawnym oraz światowym liderem szkolenia psów alarmowych dla ludzi cierpiących na epilepsję i inne złożone dolegliwości medyczne. Val posiada także wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i rehabilitacji psów i koni z problemami behawioralnymi. Jest też ekspertem w dziedzinie wpływu diety na zachowanie psów, autorką książki "Dogs Dinner", publikacji na temat behawioru i szkolenia psów oraz współautorką kilku publikacji naukowych w tej dziedzinie.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

BVSc MANZCVS (Medicine of Cats) DipCABT (QCF Level 4) MRCVS, RCVS Recognised Advanced Practitioner in Small Animal Medicine (Feline).    
Ukończyła kierunek Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku. Od czasu ukończenia studiów pracowała jako lekarz pierwszego kontaktu w ogolnych lecznicach weterynaryjnych, calodobowym pogotowiu ratunkowym, a także w wielodyscyplinarnym centrum specjalistycznym w Bristolu. W 2012 roku zdała egzamin z Medycyny Kotów i została nagrodzona członkostwem Stowarzyszenia Naukowców Weterynaryjnych Australii i Nowej Zelandii (Membership of Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (Medicine of Cats)). Także w 2014, dołączyła do Akademii Weterynarzy specjalizujących się w Medycynie Kotów  Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine Academy of Feline Practitioners).
W 2014 roku ukończyła poziom 4 kursu dyplomowego prowadzonego przez Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) w Wielkiej Brytanii, a w 2016 roku rozpoczęła naukę na kursie Medycyny Behawioralnej Kotów prowadzonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine), pracując nad osiągnięciem zaawansowanego certyfikatu z behawioru kotów.
Jej pasja jest szeroko pojętą edukacja, zarówno właścicieli, studentów jak i lekarzy weterynarii. Partycypuje jako wolontariusz w programach szkoleniowych i edukacyjnych organizowanych przez International Society of Feline Medicine. Aktywnie współpracuje z instytucjami charytatywnymi w Portugalii i Afryce Południowej.

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Absolwentka filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i nauczaniu dorosłych. Behawiorysta praktykujący COAPE, uczestniczka wielu szkoleń i seminariów w Polsce i za granicą z zakresu zachowania psów i kotów. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE. Jako jedna z pierwszych organizowała i prowadziła kocie przedszkola w Polsce. Współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt i fundacjami działającymi na rzecz dobrostanu zwierząt towarzyszących. Od 2009 roku prowadzi wraz z mężem prywatną praktykę w Katowicach. Autorka i współautorka wielu tłumaczeń o tematyce zwierzęcej. Część z nich jest dostępna na stronie www.hissteria.pl

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Mgr filologii angielskiej, behawiorysta COAPE, absolwent kursu trenerskiego COAPE dla behawiorystów. Od wielu lat prowadzi wraz z żoną prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii niepożądanych zachowań psów i kotów. Przedmiotem jego zainteresowań są zachowania lękowe i stres separacyjny zwierząt towarzyszących. W 2009 r. ukończył kurs I i II stopnia terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (BIEP). Jest autorem licznych tłumaczeń specjalistycznych tekstów z języka angielskiego z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Nieustannie kształci się biorąc udział w licznych seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE.

dr Magdalena Malec

dr Magdalena Malec

Dr inż. nauk rolniczych, absolwentka AR w Krakowie – Wydział Rolniczy (mgr inż. – 2001, dr inż. – 2006), behawiorysta zwierzęcy COAPE (2008-2009 kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology). Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz konsultant firmy Royal Canin (czat internetowy z poradami behawioralnymi, autorka artykułów na blogu RC). Tutor kursu korespondencyjnego „Think Dog – tajniki zachowania i szkolenia psów”, współautorka bloga o psach, bieganiu i górach (zabieganezycie.blogspot.com). Od 2009 w ramach swojej praktyki (canislandia.net) zajmuje się terapią zachowania zwierząt towarzyszących oraz prowadzi szkolenia i treningi z zakresu rekreacyjnego dogtrekkingu i canicrossu.

Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku uzyskała dyplom na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, gdzie realizowała pracę z zakresu etologii „Porównanie mowy ciała psa (Canis familiaris) i wilka (Canis lupus)”. Obecnie prowadzi badania w związku z pracą magisterską w Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku dyplomowany Pestitter i założycielka centrum usług kynologicznych DogsBay, tutor i wykładowca kursu dla opiekunów zwierząt "Petsitter", trener psów Psiej Szkoły.

Wiktoria Karpowicz

Wiktoria Karpowicz

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktykę zawodową odbyła w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Odbyła również dwuletni staż w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W ramach aktywności naukowej przystąpiła do Studenckiego Koła Naukowego Animaloterapii+, w którym przez cztery lata pełniła funkcję prezesa - aktualnie udziela merytorycznego wsparcia studentom psychologii i pedagogiki w tym zakresie. Pracuje w roli felinoterapeutki i behawiorystki w gabinecie rehabilitacji zwierząt VitaVet , gdzie między innymi projektuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem kota dla dzieci i młodzieży dotkniętych różnymi ograniczeniami i trudnościami. W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (cppb.pl) pracuje jako psycholog i diagnosta. Jest behawiorystą  COAPE (2014/2015) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawiorlanym. Tutor kursu korespondencyjnego „THINK CAT”. Ukończyła kursy związane z terapią z udziałem zwierząt („Animal-Asistet Therapy with dog, cats and horses” – kurs pod patronatem MEN, „Podstawy Felinoterapii” prowadzone przez warszawską Fundację Razem Łatwiej) oraz behawiorem (Sympozjum pt. Mechanizmy zachowania zwierząt i możliwości ich modelowania w 2011, 2013 i 2015 roku).

dr inż. Olga Lasek

dr inż. Olga Lasek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Rolniczym prowadzi od 2006 roku, najpierw jako praktykę doktorancką oraz nieprzerwalnie od 2011 roku jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Żywienia Dietetyki Zwierząt. Jest koordynatorem przedmiotów na kierunku Zootechnika, Biologia stosowana, Bioinżynieria zwierząt, Biotechnologia stosowana, Weterynaria. Koordynowane przedmioty: Żywienia psów i kotów, Felinologia, Żywienie zwierząt egzotycznych, Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, Żywienie zwierząt laboratoryjnych, Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych, Zwierzęta egzotyczna, Chów i hodowla ssaków egzotycznych. Prowadzi również ćwiczenia z Żywienia zwierząt oraz Dietetyki. Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych, szczególnie mikroflory przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływu żywienia psów różnymi sposobami na kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych, oraz organizacji bazy paszowej w ZOO. W badaniach naukowych wykorzystuję techniki in vivo (badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test) do oceny poprawności żywienia. Jest współautorką licznych prac oryginalnych, monografii i rozdziału w podręczniku akademickim oraz doniesień na konferencje. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach i seminariach oraz organizowała wiele konferencji naukowych oraz z cyklu nauka- praktyce z zakresu żywienie zwierząt.

Magdalena Nykiel

Magdalena Nykiel

Behawiorysta zwierzęcy  (COAPE, 2009), zoopsycholog (PAN, 2010).  Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol, 2011). Magister filozofii. Związana ze Stowarzyszeniem Behawiorystów i Trenerów COAPE od momentu jego powstania (2012). Zdała z wyróżnieniem egzamin w zakresie zarządzania schroniskami dla zwierząt (certyfikat RSPCA, 2003).
Specjalizuje się w terapii zachowania kotów. Od 10 lat nieprzerwanie prowadzi  prywatną praktykę (www.zooedukacja.pl). Szczególnym polem jej zainteresowania są zachowania agresywne kotów.
Od 17 lat działa aktywnie na rzecz zwierząt. W latach 2003-2008 współzarządzała społecznym azylem dla zwierząt. Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, wspierając wolontariuszy i szkoląc pracowników schronisk dla zwierząt. Od 2002 roku przygotowuje koty do adopcji, prowadząc dom tymczasowy, oswajając koty i ucząc je nowych zachowań. Nic co kocie nie jest jej obce.

Olga Mularczyk-Cajler

Olga Mularczyk-Cajler

Mgr inż. zootechnik, absolwentka Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w specjalności Hodowla zwierząt, dyplom uzyskała w 2002 roku. Pierwsze lata po studiach związana zawodowo z hodowlą i użytkowaniem koni. Od 2019 roku behawiorystka zwierząt COAPE. Członkini Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Inspektor ds. ochrony zwierząt sosnowieckiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja Na Dom. Właścicielka firmy Pet Wellness Place, założonej z myślą o dostarczaniu zwierzętom towarzyszącym komfortu psychicznego i fizycznego i edukowaniu opiekunów zwierząt w tym zakresie. Prywatnie opiekunka kota Valentino w typie norweskiego leśnego i suczki Luny w typie JRT.

lek. wet. Martyna Woszczyło

lek. wet. Martyna Woszczyło

Behawiorysta COAPE, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). W czasie studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadzi badania naukowe dotyczące komunikacji semiochemicznej, stresu i instynktu u psów. Pracę praktykującego behawiorysty łączy z działalnością dydaktyczną, jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt, oraz prelegentką na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

Katarzyna Urban

Katarzyna Urban

Doświadczony manager, doradca, trener, psycholog pracy i organizacji, coach, mentor wieloletni dyrektor personalny, z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, autorka publikacji naukowych oraz praktycznych tekstów dla profesjonalistów z branży HR; prelegent konferencji i warsztatów, pasjonatka psychologii społecznej oraz rozwoju opartego o naturalne talenty i mocne strony, psychologii pracy i organizacji (I/O Psychology), HR i zastosowań psychologii w zarządzaniu.
Ukończyła studia magisterskie w Middle Tennessee State University w USA, uzyskała tytuł magistra Industrial & Organizational Psychology w 2007. W roku 2003 ukończyła studia magisterskie uzyskując tytuł magistra z wyróżnieniem na Uniwersytecie Opolskim. Związana z pracą dydaktyczną i naukową na uniwersytecie Opolskim oraz pracą dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w latach 2004 - 2005. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym stypendystka Indiana University of Pennsylvania 2002 - 2003 oraz laureatka stypendium MT SHRM 2006.