II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Behawiorystów i Trenerów Zwierząt Towarzyszących

„NOWOCZESNA TERAPIA ZACHOWANIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH”

‚MOOD MATTERS’ - EMOCJE I NASTRÓJ - WYKORZYSTANIE WIEDZY O EMOCJACH I EMOCJONALNOŚCI W PRAKTYCE DIAGNOZOWANIA PRZYCZYN ZABURZEŃ ZACHOWANIA ORAZ W PRACY SZKOLENIOWEJ I TERAPEUTYCZNEJ ZE ZWIERZĘTAMI I ICH OPIEKUNAMI.

Sobota 22 / Niedziela 23 czerwca 2024

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, aleja 29 Listopada 46, 31-482 Kraków

Organizatorzy:
Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska | Szkoła Żywienia Psów przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Patronat Honorowy:


Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej URK, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK, IVSA Kraków, Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce, POLKARMA - Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych.

Patronat medialny:Wsparcie sponsorskie konferencji:
Komitet naukowy:
mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, dr Olga Lasek, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, mgr Madgalena Michałek, mgr Ewa Pasikowska, prof. Marcin Urbaniak, dr Martyna Woszczyło,  lek.wet. Agnieszka Żółtowska


O KONFERENCJI 

Po dwóch latach od ostatniej konferencji organizowanej przez COAPE Polska oraz Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE, organizujemy kolejną edycję konferencji, z zamiarem spotykania się w takiej formule co dwa lata.

Konferencja jest podsumowaniem najnowszej wiedzy i praktyki w dziedzinie terapii behawioralnej zwierząt towarzyszących i nauki o zachowaniu. Tym razem skupimy się na emocjach i emocjonalności zwierząt uznając te procesy psychiczne jako najistotniejsze w regulacji zachowania, zaś umiejętność wpływania na nie na rożnych poziomach regulacji zachowania, jako kluczowe w praktyce szkolenia i terapii zachowania zwierząt.

Szczególnie skupimy się na dwóch aspektach emocjonalności zwierząt - znaczeniu emocjonalnego samopoczucia (nastroju) oraz problemach związanych z emocjami strachu i złości, które generują najwięcej problemów behawioralnych.

Zależy nam na tym, by konferencja odbywała się co dwa lata w formule wiodącego tematu i dłuższego wystąpienia gościa specjalnego oraz prezentacji dotyczących tego tematu przez polskich behawiorystów zwierząt, lekarzy weterynarii oraz badaczy zachowania zwierząt. 

Uważamy, że dorobek i praca polskich behawiorystów i trenerów zwierząt oraz lekarzy weterynarii zainteresowanych terapią zachowania zwierząt towarzyszących w ciągu ostatnich lat są imponujące i wyróżniają się na tle dorobku podobnych specjalistów w innych krajach Europy.

Mamy ambicje, by nasza konferencja weszła w obieg znaczących konferencji na temat zachowania, terapii zachowania i szkolenia zwierząt w Europie i ogólnie w naszym kręgu cywilizacyjnym. Dlatego też wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie z języka polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. 

mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński
Dyrektor Centre Of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
dr Olga Lasek
Szkoła Żywienia Psów, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Konferencja będzie tłumaczona na język polski i angielski oraz transmitowana dla uczestników, którzy nie będą mogli przyjechać do Krakowa oraz rejestrowana w formie video, dla wszystkich uczestników. 

Gościnią specjalną konferencji będzie Karin Pienaar, dyrektorka COAPE International.

Karin Pienaar DipCABT (COAPE) (C.C.A.B.) OCN, CertCAB, CABTi Practitioner) jest od 1997 roku specjalistką zajmującą się zachowaniem zwierząt oraz terapią behawioralną zwierząt towarzyszących i dzikich zwierząt trzymanych w niewoli. Posiada dyplom Animal Behaviour Therapy UK (Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) i jest członkiem-praktykiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CABTi).
Jest autorką książki Mood Matters, która przedstawia trenerom, behawiorystom i wszystkim osobom pracującym lub mieszkającym ze zwierzętami przełomową koncepcję MHERA, która została opracowana w celu oceny roli, jaką stany emocjonalne i nastrój zwierząt odgrywają w ich ogólnym zachowaniu.

PROGRAM KONFERENCJI 

SOBOTA

 • 8.30 - 9.00 - Rejestracja uczestników
 • 9.00 - 9.30 - Rozpoczęcie konferencji - Wstęp i powitanie gości
 • 9.30 - 11.00 - Karin Pienaar - MHERA: Nastrój jest ważny -  Innowacyjne podejście do oceny emocjonalności zwierząt w terapii problemów behawioralnych. Część 1.
 • 11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa
 • 11.30 - 13.00 - Karin Pienaar - MHERA: Nastrój jest ważny -  Innowacyjne podejście do oceny emocjonalności zwierząt w terapii problemów behawioralnych. Część 2.
 • 13.00 - 14.00 - Lunch
 • 14.00 - 14.45 - Sybilla Berwid-Wójtowicz - Emocjonująca mikrobiota czy mikrobiota budząca emocje?
 • 14.45 - 15.30 - Michał Dzięcioł - Emocje a komunikacja chemiczna - czyli to czego nie widać, a co ma znaczenie.
 • 15.30 - 16.00 - Przerwa herbaciana
 • 16.00 - 16.45 - Magdalena Michałek - Wpływ emocji opiekuna na przebieg terapii behawioralnej psa.
 • 16.45 - 17.30 - Marcin Przybyło - Nature's best! Wzorce zachowań dzikich zwierząt jako wyznacznik dobrostanu zwierząt utrzymywanych pod opieką człowieka.

NIEDZIELA

 • 9.00 - 9.45 - Barbara Szczygieł - Współoddziaływanie stanów emocjonalnych pomiędzy behawiorystą a psem po przejściach jako punkt wyjścia w świadomej terapii psów w schronisku.
 • 9.45 - 10.30 - Beata Węgrzyn - AI a behawioryzm - jak i czy sztuczna inteligencja pomoże w zrozumieniu zachowania zwierząt oraz czy może wpłynąć na ich dobrostan. 
 • 10.30 - 11.00 - Przerwa kawowa
 • 11.00 - 11.45 - Martyna Woszczyło - Nastrój i emocje w kontekście farmakoterapii - multimodalne podejście do diagnostyki i terapii behawioralnej psów i kotów.
 • 11.45 - 12.30 - Marcin Urbaniak - Hipoteza niszy afektywnej zwierząt towarzyszących i jej funkcja w przeżywaniu emocji.
 • 12.30 - 13.15 - Agnieszka Żółtowska - Co do tego ma miłość? Zdrowie emocjonalne hospitalizowanych kocich pacjentów. Perspektywa lekarza weterynarii i behawiorysty.
 • 13.15 - 14.00 - Lunch
 • 14.00 - 15.30 - Karin Pienaar - MHERA: Nastrój jest ważny -  Innowacyjne podejście do oceny emocjonalności zwierząt w terapii problemów behawioralnych. Część 3.
 • 15.30 - 15.45 - Przerwa herbaciana
 • 15.45 - 17.15 - Karin Pienaar - MHERA: Nastrój jest ważny -  Innowacyjne podejście do oceny emocjonalności zwierząt w terapii problemów behawioralnych. Część 4.
 • 17.15 - 17.45 - Dyskusja - podsumowanie i zakończenie konferencji.

BILETY


Ceny biletów:
PAKIET PREMIUM 899PLN
- PAKIET PODSTAWOWY 799PLN
- PAKIET ONLINE 499PLN

Zniżki dla behawiorystów zwierząt, lekarzy i techników weterynarii, trenerów, członków i działaczy organizacji pozarządowych niosących pomoc zwierzętom, pracowników ogrodów zoologicznych.
- Pakiet online - 349,30zł (30%)
- Pakiet podstawowy - 639,20zł (20%)
- Pakiet premium - 719,20zł (20%)

Zniżki dla studentów i pracowników naukowych szkół wyższych i uniwersytetów
- Pakiet online - 254,49zł (49%)
- Pakiet podstawowy - 535,33zł (33%)
- Pakiet premium - 620,31zł (31%)

Aby skorzystać ze zniżki należy kliknąć w grafikę odpowiedniego biletu powyżej, wejść na stronę helpmydog.pl, kliknąć przycisk DO KOSZYKA i w formularzu zamówienia wpisać odpowiedni kod.
ABY UZYSKAĆ KOD PROMOCYJNY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI POD ADRESEM szkolenia@coape.pl lub telefonicznie +48 792 982 882

Kontakt do organizatorów - szkolenia@coape.pl tel. +48 792 982 882, +48 607427171


 SYLWETKI PRELEGENTÓW

Sybilla
Berwid-Wójtowicz

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz - Ekspertka specjalizująca się w dziedzinie żywienia ludzi i zwierząt. Doktorat nauk weterynaryjnych obroniła w Zakładzie Dietetyki, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także skończyła kształcenie podyplomowe z zakresu żywienia klinicznego człowieka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej celem jest dzielić się zaleceniami odnośnie żywienia i dietetyki weterynaryjnej zgodnie z oficjalnymi zaleceniami międzynarodowych organizacji weterynaryjnych jak Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA, FEDIAF). Dumnie związana z ESVCN, jest również regularnie zapraszanym wykładowcą zewnętrznym na głównych polskich wydziałach weterynaryjnych na głównych uczelniach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin) oraz przedstawicielem w grupie roboczej w FEDIAF (w Polsce – Polkarma).
W ramach kariery dr Sybilla pracowała na różnych stanowiskach dla różnych firm: takich jak Royal Canin (Mars), Whiskas (Masterfood-Mars), Biomill, AptusPet (Orion Pharma), aż dołączyła do Purina (Nestlé). W codziennej pracy aktualnie piastuje stanowisko biznesowe, zajmując się kanałem weterynaryjnym i komunikacją naukową.
Od 2004 roku posiada markę własną Dietoprofilaktyka, w ramach której propaguje optymalny styl żywienia, życia i bycia dla ludzi i zwierząt. Prywatnie prowadzi angażujące szkolenia organizowanych przez inne podmioty (np. Ethoplanet) oraz wygłasza wnikliwe wykłady z zakresu żywienia zwierząt i ludzi. Jej skłaniające do refleksji publikacje można regularnie znaleźć w branżowej prasie weterynaryjnej, takiej jak Magazyn Wet, Weterynaria w Praktyce, oraz w magazynach konsumenckich, zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej. Tematem, którym się interesuje, jest wpływ żywienia na zachowanie psów i kotów oraz relacje człowiek-zwierzę.
W ramach codziennych zobowiązań konsultuje żywienie chorych psów i kotów gdy standardowe postepowanie koazało się nieskuteczne. Propaguje postępowanie zgodne ze sztuką i rekomendacjami WSAVA, FEDIAF (w oparciu o NRC), dobrych praktyk ECVCN i najnowszej wiedzy weterynaryjnej. Dołącz do jej zrównoważonego podejścia w fascynującym skrzyżowaniu nauki i współczucia dla naszych ukochanych zwierzęcych towarzyszy oraz zamieszkiwanej przez nas planety. Daj się porwać nieszablonowemu myśleniu, a jednak w oparciu o dowody naukowe!

Michał Dzięcioł

Dr hab. Michał Dzięcioł prof. UPWR - Lekarz weterynarii i nauczyciel akademicki, pracujący w Katedrze Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie rozrodu zwierząt. Prowadzi badania z zakresu rozrodu i zachowań zwierząt, specjalizując się w tematyce związanej z komunikacją semiochemiczną. Pomysłodawca i organizator cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych mechanizmom zachowania zwierząt. Założyciel Pracowni Analizy Zachowania Zwierząt na lokalnym wydziale. Jako członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego od 2018 roku polski delegat do Międzynarodowej Rady Etologów. Prelegent na licznych konferencjach naukowych w Europie (Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Ukraina), Azji (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie) oraz w Stanach Zjednoczonych.

Magdalena Michałek

Mgr Magdalena Michałek - magister psychologii (Uniwersytet Śląski, 2010), dyplomowana behawiorystka COAPE (2018), instruktorka Nosework Polska, wykładowczyni I i II roku kursu dyplomowego COAPE. Wiceprezeska Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT Polska). Prowadzi praktykę behawiorysty zwierząt towarzyszących pod szyldem „Piesek Manu”. Wieloletnia wolontariuszka schronisk w Rudzie Śląskiej i w Zabrzu. Opiekunka dwóch psów: kundelka Manu i kooikerhondje BBiego. Autorka webinarów i materiałów edukacyjnych. Popularna twórczyni instagramowa i propagatorka podmiotowego traktowania psów.

Marcin Przybyło

Dr inż. Marcin Przybyło - Adiunkt w Katedrze Żywienia Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek European Zoo Nutrition Group (EAZA), doradca w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt nieudomowionych w europejskich ogrodach zoologicznych. Zainteresowania naukowe dotyczą porównawczej fizjologii i anatomii zwierząt, praktycznego żywienia zwierząt nieudomowionych oraz optymalizacji warunków utrzymania tych zwierząt w niewoli, w kontekście zapewnienia im jak najwyższego poziomu dobrostanu. Prowadził badania lub pracował z kilkuset gatunkami zwierząt - od kilkumilimetrowych pająków po kilkutonowe słonie. W ostatnich latach, w sposób szczególny skupia się na wpływie czynników środowiskowych na zachowanie zwierząt, zwłaszcza występowanie stereotypii, w ogrodach zoologicznych i hodowlach prywatnych, próbując bezpośrednio przenieść wzorce zachowań obserwowane w środowisku naturalnym do zwierząt utrzymywanych w niewoli. Prywatnie zapalony hodowca kangurów.

Barbara Szczygieł

Barbara Szczygieł - Behawiorystka praktykująca COAPE, wiceprezeska Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE  - CAPBT. Wykładowczyni na  1 roku kursu dyplomowego COAPE, oraz tutorka kursu " Szkoła dla Psów" organizowanego przez COAPE Polska, instruktorka profilaktyki pogryzień, instruktorka podstawowego szkolenia psów oraz detekcji węchowej.  Członkini TOZ oddział w Chorzowie .Pomysłodawczyni i założycielka  “Edu – Canis Behawioryści Barbara Szczygieł, Jarosław Stańczyk”- gdzie zajmuje się przede wszystkim pracą z psami, ale także działalnością edukacyjną prowadząc szkolenia i seminaria dla wolontariuszy i trenerów a także dla policji oraz straży miejskiej w obszarze pracy ze zwierzętami. Opiniuje w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami.  W swojej szkole w Katowicach prowadzi zajęcia posłuszeństwa, noseworku, ale przede wszystkim dla psów po przejściach, które zupełnie utraciły zaufanie do człowieka, a także treningi rehabilitacyjne dla psów agresywnych i lękliwych o niskich kompetencjach społecznych – uczy je korzystania z komunikacji i nabywania prawidłowych strategii. W pracy z psami kieruje się przede wszystkim zasadą dobrowolności – pies jest decyzyjny jako odrębna żywa istota  i ma prawo do własnej komunikacji.   Behawiorysta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, współpracuje  również ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, gdzie wcześniej była wolontariuszem. 

Marcin Urbaniak

Prof. Marcin Urbaniak - jest neuronaukowcem i zoopsychologiem w krakowskim Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, a także założycielem interdyscyplinarnego Animal Behaviour and Mind Laboratory. Zajmuje się zawodowo ewolucją struktur i procesów poznawczych oraz ich ujęciem porównawczym w królestwie zwierząt. Prowadzi badania w obszarach zoosemiotyki i komunikacji międzygatunkowej oraz wokół zagadnień zwierzęcych zachowań społecznych i wyższych czynności psychicznych, w tym podmiotowej sprawczości, kodowania predykcyjnego czy stanów emocjonalnych u wybranych gatunków. Wynikami swych badań uzasadnia konieczność ciągłej poprawy dobrostanu zwierząt. W czasie wolnym działa jako ekspert na rzecz ochrony eksploatowanych grup zwierząt, m.in. w transporcie turystycznym, w przemysłowej hodowli klatkowej czy w praktykach łowieckich, rekreacyjnych i rozrywkowych..

Beata Węgrzyn

Beata Węgrzyn - Dyplomowana specjalistka terapii zachowania zwierząt towarzyszących COAPE oraz członkini Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE (CAPBT Polska). Pracuje jako wolontariuszka w warszawskim Schronisku Na Paluchu, gdzie pomaga w opiece i socjalizacji zwierząt, a także prowadzi procesy adopcyjne. Jest także  edukatorką prowadzącą zajęcia i szkolenia na temat dobrostanu zwierząt. W terapii behawioralnej wykorzystuję jedynie pozytywne sposoby pracy ze zwierzęciem. Pomaga opiekunom budować z ich czworonożnymi przyjaciółmi wyjątkowe relacje, oparte na zaufaniu i zrozumieniu ich potrzeb. 

Martyna Woszczyło

Dr Martyna Woszczyło - Lekarz weterynarii i behawiorystka COAPE. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). W czasie studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, prowadzi badania naukowe dotyczące komunikacji semiochemicznej, stresu i instynktu u psów. Pracę praktykującego behawiorysty łączy z działalnością dydaktyczną, jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt, oraz prelegentką na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

Agnieszka Żółtowska

Lek. wet. Agnieszka Żółtowska - Agnieszka ukończyła studia na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku i zdała egzamin członkowski z medycyny kotów w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia COAPE Higher Diploma in Animal Behaviour and Training. Od ukończenia studiów zaangażowana w szereg projektów charytatywnych za granicą (m.in. na Cyprze i w Portugalii). W Wielkiej Brytanii pracowała w przychodniach weterynaryjnych jako lekarz pierwszego kontaktu oraz specjalista, w specjalistycznej klinice w Bristolu, a także w przychodniach pomocy doraźnej.
W 2018 roku uzyskała Certyfikat ISFM Advanced w zakresie zachowań kotów. W styczniu 2019 roku dołączyła do Zespołu Nauczania Klinicznego Małych Zwierząt Szkoły Medycyny i Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Nottingham. W 2023 roku została profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie edukacji weterynaryjnej. Pracuje ze studentami weterynarii na różnych etapach ich kariery, w ostatnim czasie koncentrując się na nauczaniu praktyki klinicznej.