Bezdomne zwierzęta - szkolenie dla samorządów

Powrót do strony głównej

Samorząd a prawna ochrona zwierząt w Polsce (6h) - Szkolenie dla pracowników samorządów nadzorujących i organizujących pracę schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt.

Moduły obowiązkowe:

 • Wybrane zagadnienia  prawnej ochrony zwierząt.
  Akty prawne normujące ochronę zwierząt w Polsce. Pojęcia i definicje (dobrostan, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, Bezdomność). Historia ochrony prawnej – kształtowanie się pojęć, ochrona zwierząt w świadomości społecznej, kierunki zmian. Prawa i obowiązki służb i organów władzy. Zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. Ochrona zwierząt dziko żyjących, współpraca z organizacjami społecznymi. Prawa organizacji pozarządowych – ustawa o organizacjach pożytku publicznego, ustawa o ochronie zwierząt,, współpraca z samorządami, edukacja i kształtowanie procesów legislacyjnych, aktywne zapobieganie bezdomności i współpraca z organami władzy samorządowej. W tym module dowiemy się jakie akty prawne normują ochronę zwierząt w Polsce. Poznamy podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony prawnej zwierząt. Omówimy obowiązki służb mundurowych i organów władzy samorządowej wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, oraz przedstawimy możliwości i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi przy aktywnym zwalczaniu i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Moduł jest minimalnym pakietem wiedzy dla wszystkich wolontariuszy schronisk, organizacji pozarządowych oraz osób aktywnie wspierających ograniczanie przestępstw popełnianych na zwierzętach i pomagających ograniczać bezdomność zwierząt.
  Forma zajęć: Wykład 1,5 h
 • Samorząd a prawna ochrona zwierząt w Polsce.
  Akty prawne normujące ochronę zwierząt. Obowiązki samorządów - zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt, ochrona zwierząt dziko żyjących, współpraca z organizacjami społecznymi, obowiązki gmin względem kotów wolnożyjących, ochrona zwierząt w procesie inwestycyjnym, obowiązki policji, współpraca z policją. Samorząd a schronisko dla zwierząt - podstawy prawne, co powinna zawierać umowa pomiędzy gminą a schroniskiem, komunikacja i schemat komunikacji, sposoby funkcjonowania i finansowanie, dobre praktyki. Program zwalczania i zapobiegania bezdomności zwierząt - obowiązek i terminy, punkty obligatoryjne programu, punkty zalecane, dobre praktyki. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi - ustawa o organizacjach pozarządowych, ustawa o samorządzie, edukacja, konsultacje społeczne.
  Wiedza przeznaczona dla pracowników urzędów gmin, straży miejskiej oraz gminnej, a także dla osób w organizacjach pozarządowych, które będą zajmować się kontaktem z organami władzy samorządowej w ramach współpracy przy zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności zwierząt w Polsce. W ramach kursu dowiemy się jakie akty prawne normują ochronę zwierząt w Polsce. Poznamy obowiązki urzędów i samorządów gminnych w zakresie zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt. Przedstawimy jak powinien wyglądać wzorcowy program zwalczania i zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie. Jakie zasady i terminy obowiązują przy jego procedowaniu i uchwalaniu.
  Omówimy sytuację prawną schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce. Przedstawimy zasady podpisywania umów ze schroniskiem, a także warunki jakie powinno spełniać schronisko prowadzone przez gminę.
  Forma zajęć: Wykład 3h
 • Schronisko dla zwierząt – przepisy prawa i wymagania.
  Wymagania dotyczące lokalizacji, wymagania dotyczące wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu pracy. Organizacja pracy w schronisku. Dobre praktyki. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Organizacja wolontariatu i zajęć edukacyjnych. Przykłady, zdjęcia, materiały video.
  W tym module przedstawimy i omówimy wszystkie aspekty prawne, lokalizacyjne i techniczne funkcjonowania schroniska dla zwierząt. Pomożemy w ułożeniu organizacji pracy w schronisku, zaplanujemy wspólnie przestrzeń schroniska, tak aby była jak najbardziej optymalna z punktu widzenia potrzeb zwierząt i realizacji celów adopcyjnych. Przedstawimy listę dobrych praktyk dotyczących zasad pracy ze zwierzętami. Omówimy współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, pozwalającą na efektywną organizację pracy oraz funkcjonowanie wolontariatu w schronisku.
  Forma zajęć: Wykład 1,5h

Moduły opcjonalne:

 • Organizacja opieki jako zabezpieczenie dobrostanu zwierząt. 
  Leczenie weterynaryjne. Kojce, budy, wybiegi. Dobór zwierząt w kojcach. Sposoby i formy karmienia. Ruch i aktywność i sposoby stymulacji w warunkach schroniska. 
  Forma zajęć: Wykład 1h
 • Przeprowadzanie interwencji wobec zwierząt przebywających w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu.
  Akty prawne w Polsce regulujące ochronę zwierząt. Definicje i pojęcia - Dobrostan, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, bezdomność. Kontrola dobrostanu – przygotowanie, zasady postępowania, dalsze działania. Interwencja – odbiór zwierzęcia – etapy postępowania, współpraca z policją, samorządem, schroniskiem, wzory pism, Pseudohodowla – co to takiego? Jak walczyć z nielegalnym wprowadzaniem zwierząt do obrotu.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia/warsztaty 4h

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zainteresowaną organizacją lub samorządem i jest zależny od ilości zgłoszonych uczestników.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo albo wypelniając poniższy formularz.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kinteh-Kłosiński - +48 607 427 171aklosinski@coape.pl

Powrót do strony głównej

Formularz zgłoszenia na Bezdomne zwierzęta - szkolenie dla samorządów

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

Adwokat Anita Engler

Adwokat Anita Engler

Adwokat i członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania karnego. Trzyletnią aplikację adwokacką odbywała w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, kończąc ją egzaminem adwokackim zdanym bardzo dobrym wynikiem i otrzymując wyróżnienie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, jak również świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych. W ramach działalności pro bono współpracuje z Toruńskiem Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, w tym reprezentuje TTOPZ w postępowaniach administracyjnych i karnych wszczynanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.