Bezdomne zwierzęta - inspektor ochrony zwierząt

Powrót do strony głównej

Inspektor do spraw ochrony zwierząt (12,5h) - Szkolenie dla upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowych przeprowadzających interwencje wobec zwierząt przebywających w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu.

Moduły obowiązkowe:

 • Podstawy wiedzy o zachowaniu psów. 
  Rozwój osobniczy psa, socjalizacja i habituacja, cechy zachowania i potrzeby związane z rasą lub typem psa, problemy z zachowaniem szczeniąt. Specyficzna sytuacja szczeniąt i zapobieganie problemom behawioralnym szczeniąt w schronisku. Socjalizacja jako szczególna forma opieki.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Potrzeby psów niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. 
  Ruch i aktywność. Stymulacja i uczenie się. Kontakt socjalny z człowiekiem. Relacje wewnątrzgatunkowe.
  Forma zajęć: Wykład  1h
 • Problemy związane ze stresem i problemowymi zachowaniami zwierząt i sposoby radzenia sobie nimi.
  Przebywanie w schronisku jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania psów - warunki bytowe, zagęszczenie zwierząt, deprywacja potrzeb, zachowania stereotypowe, stan medyczny zwierzęcia a zaburzenia zachowania. Stres jest największym czynnikiem mającym wpływ na psy przebywające w ograniczonych warunkach schroniska. Dlatego ważna jest znajomość przyczyn oraz bliższych i dalszych skutków stresu psów schroniskowych w odniesieniu do ich zdrowia i zachowania, a także bezpieczeństwa i komfortu pracy ich opiekunów. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w warunkach schroniska. Zachowania problemowe: strach i agresja. Przyczyny i źródła strachu. Zachowanie psa wobec obiektu wywołującego strach. Postępowanie w sytuacji strachu w warunkach schroniska. Agresja jako naturalny wzorzec zachowania. Zachowania agresywne wobec człowieka. Agresja wobec innych psów. Postępowanie z psem agresywnym.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Wybrane zagadnienia  prawnej ochrony zwierząt.
  Akty prawne normujące ochronę zwierząt w Polsce. Pojęcia i definicje (dobrostan, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, Bezdomność). Historia ochrony prawnej – kształtowanie się pojęć, ochrona zwierząt w świadomości społecznej, kierunki zmian. Prawa i obowiązki służb i organów władzy. Zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. Ochrona zwierząt dziko żyjących, współpraca z organizacjami społecznymi. Prawa organizacji pozarządowych – ustawa o organizacjach pożytku publicznego, ustawa o ochronie zwierząt,, współpraca z samorządami, edukacja i kształtowanie procesów legislacyjnych, aktywne zapobieganie bezdomności i współpraca z organami władzy samorządowej. W tym module dowiemy się jakie akty prawne normują ochronę zwierząt w Polsce. Poznamy podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony prawnej zwierząt. Omówimy obowiązki służb mundurowych i organów władzy samorządowej wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, oraz przedstawimy możliwości i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi przy aktywnym zwalczaniu i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Moduł jest minimalnym pakietem wiedzy dla wszystkich wolontariuszy schronisk, organizacji pozarządowych oraz osób aktywnie wspierających ograniczanie przestępstw popełnianych na zwierzętach i pomagających ograniczać bezdomność zwierząt.
  Forma zajęć: Wykład 1,5h
 • Przeprowadzanie interwencji wobec zwierząt przebywających w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu.
  Akty prawne w Polsce regulujące ochronę zwierząt. Definicje i pojęcia - Dobrostan, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, bezdomność. Kontrola dobrostanu – przygotowanie, zasady postępowania, dalsze działania. Interwencja – odbiór zwierzęcia – etapy postępowania, współpraca z policją, samorządem, schroniskiem, wzory pism, Pseudohodowla – co to takiego? Jak walczyć z nielegalnym wprowadzaniem zwierząt do obrotu. Case study - analiza rzeczywistych sytuacji wystepujących podczas interwencji.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia/warsztaty 4h

Moduły opcjonalne:

 • Podstawy wiedzy o zachowaniu kotów.
  Terytorializm - organizacja terytorium kota, rodzaje znaczenia terytorium. Zasady nawiązywania kontaktu z kotem. Zabawa, pielęgnacja i karmienie.Problemy emocjonalne kotów przebywających w warunkach zagęszczenia i deprywacji potrzeb. Najczęstsze problemy z zachowaniem się kotów i sposoby radzenia sobie z nimi. Opieka nad kotem w warunkach schroniska, przytuliska, domu tymczasowego. Postępowanie w wypadku ucieczki. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 2h

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zainteresowaną organizacją lub samorządem i jest zależny od ilości zgłoszonych uczestników.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo albo wypelniając poniższy formularz.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kinteh-Kłosiński - +48 607 427 171aklosinski@coape.pl

Powrót do strony głównej

Formularz zgłoszenia na Bezdomne zwierzęta - inspektor ochrony zwierząt

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

Adwokat Anita Engler

Adwokat Anita Engler

Adwokat i członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania karnego. Trzyletnią aplikację adwokacką odbywała w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, kończąc ją egzaminem adwokackim zdanym bardzo dobrym wynikiem i otrzymując wyróżnienie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, jak również świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych. W ramach działalności pro bono współpracuje z Toruńskiem Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, w tym reprezentuje TTOPZ w postępowaniach administracyjnych i karnych wszczynanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.