Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

 Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic:

Chronów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, gmina Nowy Wiśnicz. Położona na Pogórzu Wiśnickim. Wieś położona na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie parku występują bardzo różnorodne obszary o unikatowych walorach krajobrazowych. Oprócz wzgórz, których wysokość przekracza 500 m n.p.m. występują niewielkie i płaskie wzgórza, głębokie doliny rzeczne, strome jary potoków, obszary pól uprawnych, lasy, łąki i torfowiska. Na wzgórzach leśnych występują liczne ostańce skalne, często posiadające kształt grzyba. Różnorodność rzeźby terenu Pogórza Wiśnickiego na tym obszarze pociąga za sobą różnorodność występujących tu ekosystemów i bogactwo gatunków roślin oraz zwierząt. Bogaty jest też dorobek kultury materialnej tego regionu.

Zabytki kultury materialnej:

 • Nowy Wiśnicz: fortyfikacje i zespół miejski, ratusz w Nowym Wiśniczu, klasztor z XVII wieku (obecnie zakład karny), zamek Kmitów z XIV w.
 • Lipnica Murowana: zachowany średniowieczny układ miejski, kościół parafialny z XIV wieku, dwór z XIX wieku, domy podcieniowe w rynku, drewniany Kościół św. Leonarda
 • Rajbrot: gotycki drewniany kościół pw. Narodzenia NMP
 • Stary Wiśnicz: gotycki kościół pw. św. Wojciecha,
 • zabytkowe kościoły w Chronowie i Królówce
 • cmentarze z I wojny światowej: nr 299, nr 300, nr 303, nr 308, nr 311, nr 312

Przyroda nieożywiona:
Na terenie Parku znajduje się wiele interesujących obiektów:

 • Rezerwat przyrody Kamień Grzyb, z głazem w kształcie grzyba o wysokości ok. 7 m znajdujący się w miejscowości Połom Duży
 • Kamienie Brodzińskiego – pomnik przyrody, grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z piaskowca istebniańskiego, na wzniesieniu Paprotna, położony na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu
 • Skałki Chronowskie – pomnik przyrody nieożywionej; piaskowce wychodnie znajdujące się w wierzchowinowych partiach Kobylej Góry (na terenie wsi Chronów, przy granicy z Borówną).

Rośliny i grzyby:
Występują tu gatunki roślin typowe dla pogórza. Wśród zespołów leśnych dominują: buczyna karpacka, kwaśna buczyna niżowa, grądy i bory mieszane, łęg olszowo-jesionowy, podgórski łęg jesionowy, olszynka karpacka, żyzna jedlina. Wśród gatunków drzew dominują: buk, sosna, dąb i jodła. Wśród nieleśnych zespołów roślinnych występują: młaki turzycowo-mietlicowe i turzycowo-kozłkowe, murawy kserotermiczne oraz zespoły torfowiskowe.
Wśród flory Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele gatunków roślin naczyniowych oraz mszaków. Z ciekawszych gatunków występują: ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka krzyżowa, goryczuszka orzęsiona, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna i plamista, modrzewnica zwyczajna, gnidosz błotny. W lesie znaleźć można paproć pióropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, parzydło leśne, konwalię majową. Ogółem stwierdzono występowanie 51 chronionych gatunków roślin naczyniowych oraz 24 gatunki chronionych mszaków.

Na górze Bukowiec utworzono leśny rezerwat przyrody Bukowiec, w którym wśród dobrze zachowanego drzewostanu znajdują się kwitnące okazy bluszczu pospolitego. Na terenie Parku wykazano występowanie 187 różnych taksonów grzybów. Spotykane tu rzadkie gatunki to: gąska topolowa, łysiczka zielononiebieska, fałdówka kędzierzawa, czyreń sosnowy, buławka rurkowata, buławka sitkowata. Odnotowano tu także136 gatunków porostów, z których najciekawsze to: kruszownica szorstka, żełuczka zmienna, literak właściwy, złotorost zwodniczy.

Wśród fauny występującej na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego możemy spotkać wiele gatunków zwierząt chronionych, m.in.:

 • płazy: żaba trawna, kumak górski, rzekotka drzewna, ropucha szara, salamandra plamista
 • ryby: strzebla potokowa, pstrąg potokowy, śliz pospolity, brzanka, piekielnica i in.
 • ssaki: gronostaj, łasica, orzesznica, jeż wschodni, wydra, bóbr, dzik, sarna, jeleń szlachetny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, zębiełek karliczek; nietoperze: gacek brunatny, gacek wielkouch, mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek Natterera, podkowiec mały
 • ptaki: bocian czarny, grubodziób, pełzacz leśny, sikora czarnogłowa, raniuszek
 • oraz bezkręgowce: liszkarz tęcznik, kozioróg dębosz, paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec, mieniak strużnik oraz wiele innych gatunków zwierząt.

Przydatne linki:
http://www.pttkhts.hg.pl/zh/imprezy2011/wisnicz/wisnicz.html
http://www.slonecznamalopolska.pl/gospodarstwo-agroturystyczne-gnutkoland.htm
http://odkryj.pl/at/Nowy_Wisnicz/2148/Rezerwaty_przyrody_i_szlaki_turystyczne.html
http://www.lipnicamurowana.pl/turystyka/szlaki-turystyczne/110.html