Poznaj COAPE

COAPE Polska jest akredytowanym odziałem Centre of Applied Pet Ethology, największej na Wyspach Brytyjskich organizacji kształcącej behawiorystów zwierzęcych. Od ponad 20 lat COAPE oferuje szeroką gamę kursów dla behawiorystów, trenerów, lekarzy weterynarii, profesjonalnych opiekunów zwierząt oraz właścicieli psów, kotów i koni. Bliższe informacje o COAPE znajdziecie Państwo na stronie www.coape.org

W 2008 roku za sprawą absolwenta COAPE, psychologa i pierwszego w Polsce behawiorysty zwierzęcego, a obecnie także dyrektora i wykładowcy COAPE, Andrzeja Kłosińskiego, powstał polski oddział Centre of Applied Pet Ethology - COAPE Polska www.coape.pl

Od 2012 roku działa także Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE zrzeszające behawiorystów COAPE - polskich absolwentów Kursu Dyplomowego COAPE. Informacje o stowarzyszeniu i wykaz behawiorystów COAPE znajdziecie Państwo na stronie  www.behawioryscicoape.pl

Głównymi zasadami, jakimi kierujemy się naszej pracy edukacyjnej, jest przekazywanie wiedzy najnowszej, rzetelnej i opartej na badaniach naukowych. Wszyscy jesteśmy praktykami: behawiorystami, lekarzami weterynarii czy trenerami szkolenia psów. Niewątpliwie jesteśmy także dumni z tego, że krzewimy brytyjską kulturę i model podejścia do zwierząt.

Dyrektorzy COAPE - prof. Peter Neville, dr Robert Falconer-Taylor, Val Strong,
Dyrektorzy COAPE Polska - Andrzej Kłosiński, Olimpia Kłosińska

Wykładowcy i tutorzy COAPE Polska

Andrzej Kłosiński

Andrzej Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, ekspert serwisu PIES.ONET.PL, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

profesor Peter Neville

profesor Peter Neville

Jeden z najbardziej znanych behawiorystow zwierzęcych na wyspach brytyjskich. Bliski współpracownik niezyjącego już Johna Fishera. Terapią zachowania zwierząt zajmuje sie ponad 20 lat. Jest twórcą kliniki zaburzeń zachowania zwierząt w Bristol University, profesorem Wydziału Nauk o Zwierzętach Ohio State University (USA), profesorem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Myazaki University (Japonia) oraz konsultantem behawioralnym Nestlé Purina PetCare. Autor wielu znanych publikacji poświęconych kotom i psom (m.in. Do cats need shrinks? i Do dogs need shrinks?) niestety nie przetłumaczonych do tej pory na język polski. Jest założycielem i dyrektorem Centre of Applied Pet Ethology. Dr Neville jest także badaczem zachowania i ekologii dzikich psów afrykańskich, wilków i słoni.

Val Strong

Val Strong

Val Strong jest członkiem i wykładowcą COAPE od roku 1997, a obecnie kieruje też grupą behawiorystów na północy Anglii. Przez większość zawodowego życia pracowała z psami i końmi organizując pierwsze przedszkola dla szczeniąt w hrabstwie South Yorkshire.
Jest międzynarodowym wykładowcą znanym z pracy z psami asystującymi osobom niepełnosprawnym oraz światowym liderem szkolenia psów alarmowych dla ludzi cierpiących na epilepsję i inne złożone dolegliwości medyczne. Val posiada także wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i rehabilitacji psów i koni z problemami behawioralnymi. Jest też ekspertem w dziedzinie wpływu diety na zachowanie psów, autorką książki "Dogs Dinner", publikacji na temat behawioru i szkolenia psów oraz współautorką kilku publikacji naukowych w tej dziedzinie.

Aleksandra Słyk - Przeździecka

Aleksandra Słyk - Przeździecka

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 2003 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2009 na SGGW w Warszawie odbyła studia podyplomowe w zakresie Chorób Psów i Kotów. Kurs Instruktorski Alteri (2009-2010 - I etap - trener szkolenia psów; od 2011 – II etap – instruktor). Od 2009 roku behawiorysta zwierzęcy COAPE, w latach 2012-2016 Prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Współzałożycielka Szkoły dla Psów Qldog specjalizującej się w szkoleniu psów z zaburzeniami zachowania. Wraz z mężem prowadzi w Warszawie Przychodnię Weterynaryjną DogMed. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania psów i kotów. Od 2011 roku trenuje obedience ze swoją flatką Yzzy.

Olimpia Kłosińska

Olimpia Kłosińska

Mgr inż. ochrony środowiska rolniczego, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego, dyplom uzyskała w 2000 roku. Wykładowca na Kursie Dyplomowym COAPE, współtwórca i prowadząca Kurs Trenerski dla Behawiorystów, współtwórca kursu dla opiekunów zwierząt Petsitter, praktykujący behawiorysta zwierząt na brytyjskiej licencji COAPE, certyfikowany instruktor i trener szkolenia psów od 2007 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Ambasador programu adopcyjnego Adopciaki, autor poradników o adopcji zwierząt. Pracuje z psami jako instruktor i behawiorysta www.behawiorystazwierzat.pl Prywatnie uprawia dogtrekking.
 

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Absolwentka filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i nauczaniu dorosłych. Behawiorysta praktykujący COAPE, uczestniczka wielu szkoleń i seminariów w Polsce i za granicą z zakresu zachowania psów i kotów. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE. Jako jedna z pierwszych organizowała i prowadziła kocie przedszkola w Polsce. Współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt i fundacjami działającymi na rzecz dobrostanu zwierząt towarzyszących. Od 2009 roku prowadzi wraz z mężem prywatną praktykę w Katowicach. Autorka i współautorka wielu tłumaczeń o tematyce zwierzęcej. Część z nich jest dostępna na stronie www.hissteria.pl

Beata Kulisiewicz

Beata Kulisiewicz

Mgr pedagogiki, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Starszy wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka studiów podyplomowych: psychologia zwierząt - zagadnienia podstawowe i aplikacyjne Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Instruktor szkolenia psów. Dogoterapeuta. Autorka popularnych książek o dogoterapii: "Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Wydawnictwo Impuls, Krakow, 2014 (IV wydanie), "Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania", Impuls, Krakow 2014 (II wydanie), "Dogoterapia w aktywności twórczej dziecka", Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2013 (II wydanie), "Pies w terapii" w przygotowaniu.

 

dr Sybilla Berwid - Wójtowicz

dr Sybilla Berwid - Wójtowicz

Specjalista żywienia zwierząt, doktor nauk weterynaryjnych, magister inżynier zootechniki. Ukończyła Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W listopadzie 2006 roku obroniła doktorat w Zakładzie Dietetyki, Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadziła zajęcia dla studentów zootechniki, weterynarii oraz biotechnologii z zakresu „Fizjologii Zwierząt”, „Dietetyki Weterynaryjnej” oraz „Żywienia Zwierząt”. Otrzymała od studentów dyplom za najlepiej prowadzone zajęcia. Gościnnie wykłada na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW tematy związane z żywieniem i dietetyką zwierząt domowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących żywienia i dietetyki zwierząt towarzyszących.

dr Magdalena Malec

dr Magdalena Malec

Dr inż. nauk rolniczych, absolwentka AR w Krakowie – Wydział Rolniczy (mgr inż. – 2001, dr inż. – 2006), behawiorysta zwierzęcy COAPE (2008-2009 kurs dyplomowy Centre of Applied Pet Ethology). Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz konsultant firmy Royal Canin (czat internetowy z poradami behawioralnymi, autorka artykułów na blogu RC). Tutor kursu korespondencyjnego „Think Dog – tajniki zachowania i szkolenia psów”, współautorka bloga o psach, bieganiu i górach (zabieganezycie.blogspot.com). Od 2009 w ramach swojej praktyki (canislandia.net) zajmuje się terapią zachowania zwierząt towarzyszących oraz prowadzi szkolenia i treningi z zakresu rekreacyjnego dogtrekkingu i canicrossu.

Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku uzyskała dyplom na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, gdzie realizowała pracę z zakresu etologii „Porównanie mowy ciała psa (Canis familiaris) i wilka (Canis lupus)”. Obecnie prowadzi badania w związku z pracą magisterską w Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku dyplomowany Pestitter i założycielka centrum usług kynologicznych DogsBay, tutor i wykładowca kursu dla opiekunów zwierząt "Petsitter", trener psów Psiej Szkoły.

Wiktoria Karpowicz

Wiktoria Karpowicz

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktykę zawodową odbyła w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Odbyła również dwuletni staż w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W ramach aktywności naukowej przystąpiła do Studenckiego Koła Naukowego Animaloterapii+, w którym przez cztery lata pełniła funkcję prezesa - aktualnie udziela merytorycznego wsparcia studentom psychologii i pedagogiki w tym zakresie. Pracuje w roli felinoterapeutki i behawiorystki w gabinecie rehabilitacji zwierząt VitaVet , gdzie między innymi projektuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem kota dla dzieci i młodzieży dotkniętych różnymi ograniczeniami i trudnościami. W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (cppb.pl) pracuje jako psycholog i diagnosta. Jest behawiorystą  COAPE (2014/2015) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawiorlanym. Tutor kursu korespondencyjnego „THINK CAT”. Ukończyła kursy związane z terapią z udziałem zwierząt („Animal-Asistet Therapy with dog, cats and horses” – kurs pod patronatem MEN, „Podstawy Felinoterapii” prowadzone przez warszawską Fundację Razem Łatwiej) oraz behawiorem (Sympozjum pt. Mechanizmy zachowania zwierząt i możliwości ich modelowania w 2011, 2013 i 2015 roku).