Kurs DYPLOMOWY I rok Behawiorysta Zwierząt

Kurs DYPLOMOWY COAPE nadający kwalifikacje behawiorysty zwierząt (I rok)

edycja 2020/2021 w Warszawie

"ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING", w polskiej wersji językowej, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE).

Od października 2019 roku zapraszamy do udziału w dwunastej edycji kursu w Polsce.

Terminy zjazdów:
3-4 października 2020, 9-10 stycznia 2021, 20-21 marca 2021, 4-5-6 czerwca 2021

Od 1997 roku ponad 2000 osób w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach pomyślnie ukończyło stale ulepszany, oparty na współczesnej wiedzy naukowej Kurs Dyplomowy COAPE. Program kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania i terapii behawioralnej psów i kotów. 

Zobacz na filmach jak pracują behawioryści COAPE.

Autorzy kursu: prof. Peter Neville, lek. wet. Robert Falconer-Taylor, Val Strong
Tłumaczenie i adaptacja polska: Andrzej Kłosiński
Wykładowcy: dr Robert Falconer-Taylor, Andrzej Kłosiński, lek. wet. Agnieszka Żółtowska, Beata Leszczyńska, Piotr Wojtków, Piotr Leszczyński, dr Olga Lasek
Licencja: Andrzej Kłosiński COAPE Polska
Informacje o autorach i wykładowcach – Tutaj…

Kurs Dyplomowy COAPE "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training" nadaje kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego, można więc po jego ukończeniu z powodzeniem rozpocząć pracę jako behawiorysta i prowadzić terapię zachowania zwierząt towarzyszących. Jest kursem stacjonarnym odbywającym się w ciągu roku akademickiego od października do czerwca. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych modułach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów.

Słuchacze kursu korzystają dodatkowo z zabezpieczonej hasłem witryny e-learning, która zawiera szereg, w dużej mierze multimedialnych treści uzupełniających formalne, drukowane materiały kursowe - nagrania video, wykresy, rysunki i fotografie, artykuły do pobrania w formie plików oraz linki do stron zawierających dodatkowe informacje i treści. Uczestnicy kursu uzyskują także dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej studentów danego roku, w której mogą wymieniać poglądy na temat kursu, kwestii zachowania zwierząt oraz pomagać sobie nawzajem w zdobywaniu wiedzy.

Kurs Dyplomowy COAPE uzyskał 50 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej.

Kurs Dyplomowy COAPE posiada akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych MEN.

Kwalifikacja na Kurs Dyplomowy COAPE:
Podstawą kwalifikacji na Kurs Dyplomowy jest wykazanie się kwalifikacjami w pracy ze zwierzętami np. dyplom lekarza weterynarii, dyplom technika weterynarii, a w przypadku wykształcenia o innym profilu opisanie doświadczenia w pracy ze zwierzętami (praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, hodowlii, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) lub pomyślne ukończenie jednego z korespondencyjnych kursów COAPE - do wyboru kurs: Szkoła dla Psów, Think Dog, Think Cat, Study Dog, Wilk - Zachowanie i Ekologia.
Po przesłaniu formularza zgłoszenia, wszyscy kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie listu motywacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami. Wszyscy kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury kwalifikacji prosimy o kontakt z nami.

Po dyplomie:
Absolwenci Kursu Dyplomowego nie tracą kontaktu z COAPE po ukończeniu nauki w ramach kursu. COAPE oferuje stałe wsparcie praktyk behawiorystów oraz różne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, kursy uzupełniające. Nasi praktykujący absolwenci mogą zostać członkami dyplomantami Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce – www.behawioryscicoape.pl – umożliwiającego promocję ich praktyk, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej praktykujących behawiorystów umożliwiające wsparcie i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami oraz dostęp chronionej hasłem, stale uaktualnianej części witryny stowarzyszenia zwierającej artykuły, formularze, narzędzia EMRA oraz inne przydatne treści. Członkowie stowarzyszenia otrzymują także bieżące informacje na temat seminariów, wykładów, spotkań i innych wydarzeń mających znaczenie dla ich zawodowego rozwoju.


Dalsza kariera zawodowa:
Praktyka w zakresie terapii i modyfikacji zachowania zwierząt towarzyszących obejmuje kilka specjalizacji w zależności od kompetencji, wiedzy i doświadczenia trenera lub behawiorysty. Ważne jest także oczywiście by właściciel zwierzęcia mógł trafić do specjalisty, który potrafi spełnić jego oczekiwania w odniesieniu do specyficznego problemu z zachowaniem. Dlatego istnieje możliwość rozwoju kariery zawodowej i uzyskać Status Behawiorysty Praktykującego Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT). By uzyskać status Behawiorysty Praktykującego dyplomant musi pomyślnie ukończyć pierwszy podstawowy poziom Kursu Dyplomowego COAPE i przejść procedurę kwalifikacji stowarzyszenia.

Dla osób zainteresowanych dalszą ścieżką rozwoju kariery oferujemy:

Program Kursu Dyplomowego COAPE

Moduł 1 (5-6 października 2019)

 • Domestykacja kotów i psów oraz ich ewolucja socjalna.
 • Różne typy zachowania psów.
 • Biologia rozwojowa kotów i psów, zróżnicowanie rozwoju emocjonalnego różnych typów i ras psów.
 • Teoria dominacji w świetle współczesnej wiedzy na temat zachowania psów.
 • Cele i praktyczna organizacja psich przedszkoli.
 • Cele i zastrzeżenia wobec prowadzenia przedszkoli dla kociąt.
 • Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt. Kwestie etyczne w pracy behawiorysty.

Moduł 2 (11-12 stycznia 2020)

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego.
 • Strategie przetrwania zwierząt.
 • Procesy i mechanizmy uczenia się.
 • Techniki sygnalizowania nagrody, braku nagrody i awersji.
 • Wpływ stosowania kar na zachowanie i zdolność uczenia się zwierząt.
 • Podstawy psychologii człowieka: drugi koniec smyczy.
 • Szkolenie i ocena zachowania psów dorosłych.
 • Opracowanie przypadków - psy.
 • Wstęp do wiedzy o emocjach zwierząt towarzyszących.

Moduł 3 (21-22 marca 2020)

 • Anatomia i fizjologia porównawcza zwierząt towarzyszących.
 • Psychopatologia zwierząt: depresja, strach, niepokój, fobie.
 • Model EMRA jako narzędzie oceny zachowania i terapii problemów behawioralnych.
 • Płeć i hormony oraz ich wpływ na zachowanie zwierząt.
 • Wpływ diety na zachowanie zwierząt. Manipulacja dietą w terapii zachowania.
 • Znaczenie moczem i problemy związane z treningiem czystości u kotów.
 • Podstawowe umiejętności i techniki doradztwa w pracy behawiorysty.
 • Opracowanie przypadków - koty i psy.

Moduł 4 (5-6-7 czerwca 2020)

 • Farmakologia i jej praktyczne stosowanie w terapii zachowania zwierząt towarzyszących.
 • Agresja - problemowe zachowania kotów i psów.
 • Analiza przypadków (case history studies). Zajęcia warsztatowe - opracowanie przypadków i dyskusja. Najczęstsze problemy behawioralne i postępowanie terapeutyczne - koty i psy. Złożone problemy behawioralne - historie przypadków obrazujące zróżnicowane podejście diagnostyczne i terapeutyczne.
 • Aspekty praktyczne organizacji, prowadzenia i promocji praktyki behawioralnej, treningu psów z zaburzeniami behawioralnymi w grupie oraz przedszkoli dla szczeniąt. Jak odnieść sukces będąc behawiorystą.
 • Stowarzyszenie behawiorystów COAPE (CAPBT - COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), organizacja stowarzyszenia behawiorystów w Polsce.
 • Wsparcie dla praktyki behawioralnej absolwentów kursu ze strony COAPE Polska i Stowarzyszenia COAPE. Witryny www.coape.pl i www.behawioryscicoape.pl, lista dyskusyjna, kontynuacja kształcenia - kursy doskonalące, konferencje, spotkania.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów kursowych i dostęp do platformy e-learning. Absolwenci kursu dyplomowego otrzymują certyfikat COAPE oraz list rekomendacyjny skierowany do lekarzy weterynarii.

Czas trwania kursu: październik 2019 - wrzesień 2020 (zjazdy październik - czerwiec, do końca września przesłanie pracy dyplomowej)

Terminy zjazdów (przyjmujemy zgłoszenia):
5-6 października 2019, 11-12 stycznia 2020, 21-22 marca 2020, 5-6-7 czerwca 2020

Miejsce:
Ośrodek Konferencyjny i Hotel Kuźnia Napoleońska Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia (http://www.kuzniahotel.pl/). Ośrodek usytuowany jest 30km od Warszawy przy trasie 92 w stronę Poznania - szczegółowe wskazówki dojazdu samochodem i środkami komunikacji publicznej znajdują się TUTAJ. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. (Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca prowadzenia kursu.)

Koszt uczestnictwa: 
7980 zł, w tym zaliczka w wysokości 800 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80 % dofinansowania na nasz kurs z programu PARP. Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwjoju itp.

Istnieje także możliwość finansowania kursu przez  Fundusz " Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej. Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego dedykowana dla osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Szczegóły i składanie wniosków na stronie www.open.frp.pl.

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

 • Andrzej Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Ewelina Gwiżdż, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:
Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności).

Formularz zgłoszenia na Kurs DYPLOMOWY I rok Behawiorysta Zwierząt

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ

 

COAPE

Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) - największa na wyspach brytyjskich organizacja kształcąca behawiorystów (www.coape.org) - specjalistów terapii zachowania zwierząt towarzyszących oferująca także szeroką gamę kursów dla właścicieli zwierząt, trenerów oraz osób w jakikolwiek sposób pracujących ze zwierzętami. Założona w 1993 roku przez nieżyjących już Johna Fishera, Robina Walkera oraz obecnego partnera Petera Neville, najbardziej znanego brytyjskiego behawiorystę. Oferowane przez COAPE kursy oparte są na współczesnym, interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień zachowania zwierząt towarzyszących, ich miejsca w ludzkim świecie i relacji z ludźmi. Polski odział COAPE powstał w 2008 roku za sprawą Andrzeja Kłosińskiego, z powodzeniem przekładając brytyjski model i standard kształcenia w naszym kraju.

Andrzej Kłosiński

Andrzej Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, ekspert serwisu PIES.ONET.PL, autor licznych publikacji i poradników.

dr Robert Falconer-Taylor

dr Robert Falconer-Taylor

Lekarz weterynarii i behawiorysta, absolwent Royal Veterinary College w Londynie (dyplom 1981). Wykładowca COAPE oraz organizacji Dog Trust. Jest autorem i współautorem kursów i szkoleń COAPE oraz licznych publikacji w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Specjalizuje się w farmakologii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, przedmiotem jego specjalizacji jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana. Konsultant programu "The Puppy Plan" organizowanego przez Dog Trust i Kennel Club oraz doradca organizacji International Cat Care.

profesor Peter Neville

profesor Peter Neville

Jeden z najbardziej znanych behawiorystow zwierzęcych na wyspach brytyjskich. Bliski współpracownik niezyjącego już Johna Fishera. Terapią zachowania zwierząt zajmuje sie ponad 20 lat. Jest twórcą kliniki zaburzeń zachowania zwierząt w Bristol University, profesorem Wydziału Nauk o Zwierzętach Ohio State University (USA), profesorem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Myazaki University (Japonia) oraz konsultantem behawioralnym Nestlé Purina PetCare. Autor wielu znanych publikacji poświęconych kotom i psom (m.in. Do cats need shrinks? i Do dogs need shrinks?) niestety nie przetłumaczonych do tej pory na język polski. Jest założycielem i dyrektorem Centre of Applied Pet Ethology. Dr Neville jest także badaczem zachowania i ekologii dzikich psów afrykańskich, wilków i słoni.

Val Strong

Val Strong

Val Strong jest członkiem i wykładowcą COAPE od roku 1997, a obecnie kieruje też grupą behawiorystów na północy Anglii. Przez większość zawodowego życia pracowała z psami i końmi organizując pierwsze przedszkola dla szczeniąt w hrabstwie South Yorkshire.
Jest międzynarodowym wykładowcą znanym z pracy z psami asystującymi osobom niepełnosprawnym oraz światowym liderem szkolenia psów alarmowych dla ludzi cierpiących na epilepsję i inne złożone dolegliwości medyczne. Val posiada także wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i rehabilitacji psów i koni z problemami behawioralnymi. Jest też ekspertem w dziedzinie wpływu diety na zachowanie psów, autorką książki "Dogs Dinner", publikacji na temat behawioru i szkolenia psów oraz współautorką kilku publikacji naukowych w tej dziedzinie.

dr Agnieszka Żółtowska

dr Agnieszka Żółtowska

BVSc MANZCVS (Medicine of Cats) DipCABT (QCF Level 4) MRCVS, RCVS Recognised Advanced Practitioner in Small Animal Medicine (Feline).    
Ukończyła kierunek Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Liverpoolu w 2005 roku. Od czasu ukończenia studiów pracowała jako lekarz pierwszego kontaktu w ogolnych lecznicach weterynaryjnych, calodobowym pogotowiu ratunkowym, a także w wielodyscyplinarnym centrum specjalistycznym w Bristolu. W 2012 roku zdała egzamin z Medycyny Kotów i została nagrodzona członkostwem Stowarzyszenia Naukowców Weterynaryjnych Australii i Nowej Zelandii (Membership of Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (Medicine of Cats)). Także w 2014, dołączyła do Akademii Weterynarzy specjalizujących się w Medycynie Kotów  Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine Academy of Feline Practitioners).
W 2014 roku ukończyła poziom 4 kursu dyplomowego prowadzonego przez Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) w Wielkiej Brytanii, a w 2016 roku rozpoczęła naukę na kursie Medycyny Behawioralnej Kotów prowadzonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Kotów (International Society of Feline Medicine), pracując nad osiągnięciem zaawansowanego certyfikatu z behawioru kotów.
Jej pasja jest szeroko pojętą edukacja, zarówno właścicieli, studentów jak i lekarzy weterynarii. Partycypuje jako wolontariusz w programach szkoleniowych i edukacyjnych organizowanych przez International Society of Feline Medicine. Aktywnie współpracuje z instytucjami charytatywnymi w Portugalii i Afryce Południowej.

Beata Leszczyńska

Beata Leszczyńska

Absolwentka filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i nauczaniu dorosłych. Behawiorysta praktykujący COAPE, uczestniczka wielu szkoleń i seminariów w Polsce i za granicą z zakresu zachowania psów i kotów. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE. Jako jedna z pierwszych organizowała i prowadziła kocie przedszkola w Polsce. Współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt i fundacjami działającymi na rzecz dobrostanu zwierząt towarzyszących. Od 2009 roku prowadzi wraz z mężem prywatną praktykę w Katowicach. Autorka i współautorka wielu tłumaczeń o tematyce zwierzęcej. Część z nich jest dostępna na stronie www.hissteria.pl

Piotr Wojtków

Piotr Wojtków

Od kiedy COAPE „zawitało” w Polsce, związany z tą organizacją. W 2009 roku uzyskał dyplom COAPE, rok później został Behawiorystą Praktykującym. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE i od samego początku jego istnienia - członkiem zarządu. Początek zawodowej kariery związanej z psami rozpoczął w 2007 roku jako trener psów asystujących. Współzałożyciel, trener i behawiorysta w szkole DOGadajcie się. Ze swoimi psami startował w wielu zawodach i sprawdzianach m.in. obedience, rally obedience, working tests czy sprawdziany psów tropiących. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się adopcjami psów, autor programu pomocy psom w schronisku w Korabiewicach „DOGadajcie się z Korabkami”. Prowadzący zajęcia praktyczne i teoretyczne na wyższej uczelni na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt. Behawiorysta, trener i konsultant merytoryczny w projekcie JOHN DOG. Trener psów filmowych. Od 2014 roku przygotowuje innych trenerów do zawodowej pracy, od 2017 roku w ramach działań szkoły trenerskiej PIOTR WOJTKÓW szkolenia.

Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

Mgr filologii angielskiej, behawiorysta COAPE, absolwent kursu trenerskiego COAPE dla behawiorystów. Od wielu lat prowadzi wraz z żoną prywatną praktykę w Katowicach. Specjalizuje się w terapii niepożądanych zachowań psów i kotów. Przedmiotem jego zainteresowań są zachowania lękowe i stres separacyjny zwierząt towarzyszących. W 2009 r. ukończył kurs I i II stopnia terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (BIEP). Jest autorem licznych tłumaczeń specjalistycznych tekstów z języka angielskiego z dziedziny zachowania zwierząt i medycyny behawioralnej. Nieustannie kształci się biorąc udział w licznych seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE.

Zofia Zaniewska

Zofia Zaniewska

Ukończyła studia na kierunkach: stosowana psychologia zwierząt, (mgr) bioetyka, socjologia. Dyplomowana behawiorystka COAPE, dyplomowana trenerka DOGadajcie się. Prowadzi własną praktykę w Warszawie pod szyldem PSIEDSZKOLE, gdzie pracuje z psami problemowymi oraz pomaga opiekunom szkolić i wychowywać psy. Prowadzi treningi i wykłady w ramach działania szkoły trenerskiej PIOTR WOJTKÓW szkolenia. Uczestniczka wielu seminariów i szkoleń z zakresu zachowania psów. Z własnym białym owczarkiem szwajcarskim trenuje obedience i rally-obedience przygotowując siebie i psa do kolejnych zawodów.

Ewa Jabłońska

Ewa Jabłońska

Behawiorysta zwierząt COAPE, członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT – COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers). Ukończyła studia podyplomowe na SWPS – Kynopsychologia (studia podyplomowe rozwoju kompetencji trenera psów). Od 2016 roku  pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie kynologii. Twórca audycji radiowej p.t. "Francuski Piesek" w Radio Bon Ton Chełm – w ramach której, szeroko omawia zagadnienia dotyczące behawioru, pielęgnacji oraz szkolenia psów. Pomysłodawca własnych zabawek edukacyjnych dla psów. Autor licznych tekstów o tematyce kynologicznej. Publikuje między innymi w Animal Expert www.wiernypies.pl, https://ewajablonska.blogspot.com.

dr inż. Olga Lasek

dr inż. Olga Lasek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Rolniczym prowadzi od 2006 roku, najpierw jako praktykę doktorancką oraz nieprzerwalnie od 2011 roku jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Żywienia Dietetyki Zwierząt. Jest koordynatorem przedmiotów na kierunku Zootechnika, Biologia stosowana, Bioinżynieria zwierząt, Biotechnologia stosowana, Weterynaria. Koordynowane przedmioty: Żywienia psów i kotów, Felinologia, Żywienie zwierząt egzotycznych, Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, Żywienie zwierząt laboratoryjnych, Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych, Zwierzęta egzotyczna, Chów i hodowla ssaków egzotycznych. Prowadzi również ćwiczenia z Żywienia zwierząt oraz Dietetyki. Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych, szczególnie mikroflory przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływu żywienia psów różnymi sposobami na kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych, oraz organizacji bazy paszowej w ZOO. W badaniach naukowych wykorzystuję techniki in vivo (badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test) do oceny poprawności żywienia. Jest współautorką licznych prac oryginalnych, monografii i rozdziału w podręczniku akademickim oraz doniesień na konferencje. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach i seminariach oraz organizowała wiele konferencji naukowych oraz z cyklu nauka- praktyce z zakresu żywienie zwierząt.

Elżbieta Wojciechowska

Elżbieta Wojciechowska

Jest dyplomowanym behawiorystą COAPE, instruktorem szkolenia psów oraz instruktorem i sędzią nosework. Należy do Stowarzyszenia Behawiorystów COAPE. Zajmuje się terapią zwierząt towarzyszących, głównie psów i kotów. Prowadzi indywidualne zajęcia z nosework`u oraz nauki podstawowych zachowań. Pracuje w oparciu o badania naukowe i wykorzystuje jedynie metody przyjazne zwierzętom. Stale dokształca się na licznych warsztatach, kursach i seminariach prowadzonych przez uznanych specjalistów w swoich dziedzinach

Miejsce szkolenia

Ośrodek Konferencyjny i Hotel Kuźnia Nepoleońska

Ośrodek Konferencyjny i Hotel Kuźnia Nepoleońska

Ośrodek Konferencyjny i Hotel "Kuźnia Napoleońska" (http://kuzniahotel.pl)  jest położony w sercu Mazowsza w bliskim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego i Żelazowej Woli, miejsca urodzenia Fryderyka Chopina.
Lokalizacja w odległości 30km od Warszawy przy trasie 92 w stronę Poznania zapewnia wiele wygodnych połączeń komunikacyjnych z całą Polską.

UWAGA: gwarantowane miejsca w hotelu przy dokonaniu rezerwacji noclegów najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć. Potem hotel będzie rozpatrywał rezerwacje w miarę swoich możliwości.

ul. Sochaczewska 5
96-515 Paprotnia

(+48 46) 861 52 13

http://kuzniahotel.pl/

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ COAPE Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaświadcza, że dnia 20 lipca 2016 roku, instytucja szkoleniowa o nazwie COAPE Polska mająca siedzibę w Krakowie przy ulicy Królewskiej 65a/1 została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00200/2016.

Zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska. Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania szkoleń dostępne są w każdym Urzędzie Pracy. Osoby chcące uzyskać dofinansowanie kursów organizowanych przez COAPE Polska prosimy o kontakt z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania Urzędami Pracy.