Kurs SOFT LEADERSHIP - ZROZUMIEĆ KONIA - poziom II

Kurs "SOFT LEADERSHIP - ZROZUMIEĆ KONIA"

Małgorzata Rokicka, COAPE Polska

Kurs praktyczny zakończony egzaminem, do którego można przystapić pod warunkiem zaliczenia części teoretycznej (poziom I) na poziomie co najmniej dostatecznym.

Kurs adresowany jest do wszystkich ludzi mających w większym lub mniejszym stopniu kontakt z końmi, którzy dążą do uzyskania lepszej relacji z nimi, chcą nauczyć się jak osiągnąć prawdziwą, opartą na zaufaniu i szacunku, relację z tymi wspaniałymi zwierzętami. Pomoże on zrozumieć podstawowe mechanizmy zachowania koni[1], co w dużym stopniu ułatwi pracę z nimi, a ich obsługa stanie się prostsza i bardziej bezpieczna.

Szkolenie z psychologii i etologii zachowań koni przygotowuje do bardziej efektywnej i świadomej pracy z końmi, uczy rozumienia końskich zachowań, reakcji, uświadamia różnice między postrzeganiem świata przez konie i ludzi oraz wynikające z nich zależności. Przekazywana wiedza opiera się na solidnych, naukowych podstawach. Nauczysz się jak  odczytywać  mowę ciała koni i jak wykorzystać własne ciało do komunikacji z nimi, jaki wpływ mają nasze myśli i emocje na zachowanie zwierzęcia, jak przesuwać ciało konia za pomocą języka naszego ciała i wiele innych. Zdziwisz się, jak niewielkie zmiany w naszym zachowaniu mogą pomóc w rozwiązaniu uciążliwych, na pozór trudnych do rozwiązania problemów behawioralnych koni, a to wszystko w bezstresowej i przyjaznej atmosferze, zarówno dla uczestników, jak i koni. Kurs ma charakter kreatywny, nie narzuca żadnych schematów postępowania, lecz otwiera drzwi do znalezienia własnej drogi, własnego stylu pracy z koniem.

Jak już wspomniano, uzyskana wiedza daje możliwość kontynuowania nauki w ramach tej samej szkoły na dalszych poziomach zaawansowania.


[1] Na tym poziomie nie będzie omawiana teoria uczenia się koni. To zagadnienie jest jednym z głównych tematów poruszanych na wyższym, pod względem poziomu zaawansowania, kursie – „Budowanie Relacji”.

PROGRAM KURSU

MODUŁ 2 – ĆWICZENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KONIEM

 • Mowa ciała: praca na padoku i okrąglaku – ćwiczenia mające na celu ukazanie zależności między postawą człowieka a reakcją konia
 • Nauka posługiwania się swoim ciałem, powodowanie koniem za pomocą naszego języka ciała (sugestii)
 • Wpływ naszych emocji, nastawienia i zachowania na zachowanie konia
 • Jak wyhamować agresję konia, uspokoić nerwowego konia?
 • Nauka prawidłowego łapania konia na padoku
 • Sztuka obserwacji – diagnozowanie zachowań koni (w pojedynkę, w stadzie), interpretacja sygnałów
 • Wzrok, oddech, skupienie uwagi – ważne narzędzie w komunikacji z końmi
 • Ćwiczenie „zrozumieć koński punkt widzenia”
 • Wykorzystanie mechanizmów uczenia się w treningu konia - wzmocnienie negatywne
 • Budowanie pozytywnej relacji z koniem krok po kroku.

W kursie praktycznym można uczestniczyć:

 • z własnym koniem
 • z koniem wypożyczonym z ośrodka

Liczba miejsc na kursie: dla zapewnienia kursantom uzyskania najlepszych efektów nauki, przyjmujemy maksymalnie 8 uczestników podczas jednego zjazdu. Zajęcia mają charakter indywidualnych sesji szkoleniowych. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia w grupach dwu-/trzyosobowych. Na zajęciach uczymy się niezbędnych podstaw, ale poszczególne sesje są ukierunkowane i ułożone zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników oraz koni.W oczekiwaniu na swoją kolej, kursanci obserwują aktualnie odbywające się sesje.

Warunki uczestnictwa koni: każdy uczestnik ćwiczy z własnym i innym koniem. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników kursu i innych koni, nie przyjmujemy koni szczególnie agresywnych, które wymagają przeprowadzenia terapii behawioralnej. Na szkoleniu nie przyjmuje się również ogierów, gdyż praca z nimi wymaga zupełnie innego podejścia. Natomiast konie problemowe, nie potrafiące zbyt wiele, reaktywne czy lękliwe mogą brać udział w kursie, stanowiąc dla wszystkich wyzwanie i źródło doświadczeń. Prosimy, aby konie biorące udział w kursie, posiadały aktualne, wymagane szczepienia oraz były zabezpieczone przeciwko chorobom grzybiczym skóry, pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym.

Podczas trwania kursu uczestnicy mają możliwość korzystania ze sprzętu do pracy z końmi, udostępnianego przez prowadzącą (kantary sznurkowe, liny, sticki).

Czas trwania kursu praktycznego: dwa dni - sobota i niedziela, terminy będą ustalane indywidualnie z absolwentami poziomu I 

Miejsce: stajnie woj mazowieckiego - najczęściej „Wierzbowe Ranczo”  Budy Michałowskie lub Stajnia Truskawka, Truskawka (absolwenci poziomu I będa na bieżąco powiadamiani o proponwanych terminach i lokalizacji) - zastrzegamy możliwość zmiany lokalizacji.

Koszt uczestnictwa w poziomie II: 738 zł / 176 euro, w tym zaliczka w wysokości 200 zł / 48 euro. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cena obejmuje:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe w formie e-learningowej;
 • pliki w formacie pdf do pobrania;
 • wynajem ośrodka (miejsca prowadzenia zajęć);
 • wypożyczenie sprzętu do pracy z końmi (kantary, liny, sticki itp.);
 • obsługa formalna uczestników – dokumenty, umowy itp.
 • certyfikaty.

Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia. Informacje na temat miejsc noclegowych są dostępne na stronie internetowej stajni bądź u właścicielki ośrodka. Istnieje możliwość zamówienia zbiorowego cateringu (np. na obiady), jeśli uczestnicy wyrażą taką chęć.

Patronat medialny kursu:

Tutor kursu: Małgorzata Rokicka

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie przesłany uczestnikom drogą elektroniczną po zebraniu się grupy.

Zapisy i szczegółowe informacje:
Andrzej Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
Olimpia Kłosińska, e-mail: olimpia@coape.pl, tel. kom. 781 570 030 - informacje organizacyjne i merytoryczne
Ewelina Gwiżdż, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs ?

 1. Wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na kurs lub mailowo czy telefonicznie zgłaszając chęć uczestnictwa, podając adres do korespondencji.
 2. Po mailowym potwierdzeniu przez organizatorów, zostaniecie Państwo poproszeni o opłacenie kursu za pośrednictwem przelewu on-line lub przelewu bankowego na rachunek:
  COAPE Polska, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków
  ING Bank Śląski S.A 50 1050 1445 1000 0092 1557 9302
  dla przelewów z za granicy: BIC Swift: INGBPLPW, IBAN: PL (numer rachunku)
  (Każdy z uczestników otrzymuje fakturę)
 3. W dniu wysłania materiałów kursowych pocztą, hasło do strefy e-learning podamy mailowo.

Formularz zgłoszenia na Kurs SOFT LEADERSHIP - ZROZUMIEĆ KONIA - poziom II

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ

 

Autor kursu

Małgorzata Rokicka

Małgorzata Rokicka

Psycholog zwierząt (Polska Akademia Nauk, dyplom 2010), specjalista od zachowań koni, instruktor jeździectwa; w 2009 roku, będąc uczennicą dr wet. Roberta M. Millera, jako jedna z pierwszych osób w Polsce uzyskała tytuł trenera imprintingu i wczesnego szkolenia źrebiąt; mgr biologii zwierząt (SGGW, dyplom 2013) – w swojej pracy dyplomowej na temat wyższych czynności psychicznych koni udowodniła funkcjonowanie u koni konstruktu zwanego „teorią umysłu”, za co otrzymała wyróżnienie. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono. Od 2011 roku współpracuje z fundacją Viva!, resocjalizując trudne konie – tzw. „konie po przejściach”. Swoją pracę opiera na solidnej wiedzy naukowej oraz bogatym doświadczeniu. Od 2010 roku prowadzi kursy z psychologii zachowań koni i konsultacje behawioralne, a także szkolenia i konsultacje jeździeckie – jej metoda nauki jazdy konnej uwzględnia zasady psychologii, anatomii, fizjologii oraz biomechaniki ruchu jeźdźca i konia, dając wspaniałe rezultaty treningu. Miała okazję uczyć się u wielu wspaniałych osobistości świata jeździeckiego, m.in.: Denis O’Reilly (Ride With Your Mind – Mary Wanless), Gerda Heuschmanna, Veroniki Buhn (Ecole de Légèreté – Philippe Karl) czy Karin Blignault. Od 2013 roku prowadzi działalność pod patronatem własnej szkoły psychologii i treningu koni oraz jeźdźców – Soft Leadership.