Kurs DYPLOMOWY COAPE - stacjonarny

Kurs Dyplomowy COAPE na licencji Centre Of Applied Ethology w Wielkiej Brytani nadaje międzynarodowe kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego, pozwalające na rozpoczęcie pracy polegającej na prowadzeniu terapii zachowania zwierząt towarzyszących. Na kurs przyjmujemy osoby, które pomyślnie zostaną zakwalifikowane. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych modułach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów. 

 
Kurs w wersji stacjonarnej (w Warszawie - 4 zjazdy weekendowe) + e-learning.

Czas trwania kursu: 11 miesięcy

Szczegóły i zapisy - kliknij TUTAJ

 

Pozostałe kursy: