IV Sympozjum Medycyny kotów - zniżki dla COAPE

 29 września 2012 odbyło się w Warszawie IV Sympozjum Medycyny Kotów poświęcone zachowaniu, problemom behawioralnym oraz minimalizowaniu stresu i dyskomfortu kotów w warunkach kliniki weterynaryjnej. 
Sympozjum zorganizowane było przez International Society Feline Medicine (ISFM) oraz Purina Nestle.
Wykładowcami byli: Sheila Wills, Sarah Heath i Clementine Jean-Philippe. Sympozjum prowadzili Philippa Welsh i Andrzej Kłosiński.
Szczegółowe informacje o sympozjum na stronie www.sympozjum-koty.pl